nieuws

Geové heeft ziektekostenmantel voor houders van Makro-pas

Archief

“We hebben al enige honderden reacties binnen”, zegt Romke Baaij van Geové over de collectieve ziektekostenverzekering voor houders van een Makro-pas.

Op het moment dat Baaij – hoofd marketing en produktontwikkeling van Geové – dit zegt, is het maandagmiddag. De zaterdag daarvoor hebben de Makro-pashouders de Makro-krant ontvangen waarin staat, dat er speciaal voor hen, en voor hun gezinsleden, een collectieve ziektekostenverzekering is ontwikkeld door Geové.
Ruim een miljoen Nederlanders heeft een Makro-pas. “Het zijn persoonlijke passen, behalve de naam van het betreffende bedrijf staat er ook de naam op van een houder”, zegt Baaij. Niet alle pashouders zullen een ziektekostenverzekering van Geové willen. Een groot aantal pashouders werkt bij een bedrijf dat een collectieve verzekering heeft gesloten. Een zeer groot aantal van de pashouders, hoeveel precies weet Baaij niet, is zelfstandig ondernemer. Van deze groep moet Geové het hebben.
“Het gaat ons in eerste instantie om de pashouders”, vult Geové-directeur Henk Kegel aan. “Uiteraard hopen we, dat we via de verzekerde pashouders met het oog op kleine collectiviteiten een ingang krijgen tot de kleinere bedrijven.”
Doelgroep
“De dekking van de Makro-polis is gebaseerd op de behoeften van zelfstandige ondernemers”, zegt Baaij. “Zij krijgen een gratis abonnement op een ondernemershelpdesk en krijgen aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst. Ook kunnen zij gebruik maken van de diensten van onze zorgmakelaardij (red.: wachtlijstbemiddeling).” Een schatting van het potentieel wil Baaij niet geven. De mededeling dat “de verwachtingen hoog zijn gespannen”, vindt hij voldoende.
De Makro-polis is er in twee varianten: een basispolis en een pluspolis. “De basispolis is qua dekkingsomvang enigszins te vergelijken met de drie minst uitgebreide varianten van de Keuzepolis, die er in vier varianten is”, zegt Baaij. De dekking van de plusvariant laat zich volgens hem nauwelijks met de bestaande dekkingen vergelijken. “De plusvariant heeft bijvoorbeeld standaard een uitgebreide dekking voor alternatieve geneeswijzen.”
Premies
De premie voor de collectieve Makro-polis is concurrerend. De premie is leeftijdafhankelijk (stijgt bij het ouder worden). Voor de meeverzekerde partner geldt de eigen leeftijd. Voor de basisvariant betaalt een 35-jarige f 91,61 per maand en een 40-jarige f 103,90 per maand. Voor kinderen wordt in dit geval (maximaal 2 kinderen) een premie betaald van f 46,82.
Voor de plusvariant betaalt een 35-jarige f 107,77 per maand en een 40-jarige / 122,24 per maand. De betreffende kinderpremie bedraagt / 55,08.

Reageer op dit artikel