nieuws

Geniaal

Archief

De wereld van financiële tussenpersonen heeft de laatste vijf jaren vele faillissementen gekend. Een jaarlijkse inventarisatie door dit tijdschrift leert dat het er in de jaren 2001 tot en met 2005 bijna 350 waren. Al die failliete kantoren lieten hun schuldeisers met een gezamenlijk verlies van een krappe _ 200 mln achter.

Dit jaar leek hierin een kentering te komen. De jaargang 2006 kende tot nu toe nog weinig faillissementen en zeker geen omvangrijke. In de lopende zomermaanden vielen echter in korte tijd al drie kantoren met twintig of meer personeelsleden om. Daar kwamen recentelijk vier vestigingen van Marq bij; kantoren die eerder al onder de naam Spaar Select failliet gingen. “Het is niet de meest chique oplossing”, zegt Marq-bestuurder Robert van den Broek. Ja, probeer dat een gemiddelde schuldeiser eens uit te leggen; ben benieuwd hoe chique diens reactie zal zijn.
Marq zou een nog omvangrijker opvolger kunnen krijgen in de Gelink Adviesgroep. Op de golf van hoge afsluitprovisies werd het Enschedese bedrijf rond de eeuwwisseling groot. Gelink behaalde jaaromzetten van _ 20 mln. Geniaal in geld, noemde het bedrijf zichzelf. Dat was, bekeken door de bril van een positivo, gedurfd. Voor een beetje kritisch ingesteld persoon was het een duidelijke aanwijzing voor de aard van het bedrijf. Vanuit Enschede hoefde geen verheffend ‘financieel advies’ aan consumenten te worden verwacht. Het advies kwam neer op de verkoop van kredieten, desnoods gekoppeld aan de aankoop van aandelen. Oprichter Gerrit Gelink, die zijn loopbaan als vleeshandelaar op zijn veertigste inruilde voor die van zelfstandig tussenpersoon, zei zelf al eens dat “het verstrekken van consumptief krediet altijd iets ordinairs heeft”. De verkoop van aandelenleaseproducten, vaak gekoppeld aan hypothecaire leningen, heeft dat imago van Gelink zeker niet opgekrikt.
Interne strubbelingen, niet zelden ingegeven door relatieproblemen, legden in de jaren daarna de bijl aan de wortel. De gevolgen van de puur op verkoop gerichte ‘adviesgesprekken’ hebben bovendien hun financiële sporen achtergelaten; Gelink heeft klanten al eens voor _ 2 mln gecompenseerd. Daar komt nog bij dat de directie van het bedrijf een veel te grote broek droeg. Een kort geding tussen kortstondig werknemer Ruud van Versendaal en Gelink maakte vorig jaar duidelijk dat de commercieel directeur er maandelijks _ 15.000 verdiende. Los van de nieuwsgierige vraag wat de algemene directie (het paar Douchka Petzoldt en Henk Oudman) zichzelf dan wel niet toebedeelt, is deze arbeidsbeloning bespottelijk.
Mocht de Gelink Adviesgroep het hoofd niet boven water kunnen houden, dan behoeft dat niet uitgebreid te worden betreurd. Het bedrijf is per slot van rekening één van de marktspelers geweest die het imago van de (assurantie)tussenpersoon negatief hebben beïnvloed. Grote verzekeraars zijn daar overigens mede schuldig aan. In het geval Gelink mogen onder meer Fortis ASR, Cardif en Avéro Achmea (vooral via rechtsvoorganger Levob) zich dat aanrekenen. Laten de daar werkende directieleden er nu eens voor gaan zorgen dat zij kwaliteitsarme verkopers niet langer financieel injecteren. Daarmee zouden zij in elk geval een deel van hún arbeidsinkomen waarmaken.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel