nieuws

Generali verscherpt voorwaarden voor ziekteverzuimcontracten

Archief

Generali heeft de voorwaarden voor de ziekteverzuimcontracten op een fiks aantal punten aangepast. De directeur-grootaandeelhouder wordt bijvoorbeeld niet meer geaccepteerd.

Voor het conventionele product, de Ziektewet Compleet-verzekering, en voor de Ziektewet Compleet Stop Loss-verzekering heeft Generali wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen gelden voor nieuwe en bestaande contracten en betreffen dekking en acceptatie.
Ten eerste is de dekking voor verhaalsbijstand vervallen en zijn de minimum-eisen voor een arbopakket scherper gedefinieerd.
Verder vervalt het recht op uitkering indien de schade niet binnen een jaar (dit was: drie jaar) bij de verzekeraar wordt gemeld (de schade moet uiteraard wel direct bij de arbodienst worden gemeld).
Bovendien moet de werkgever de gegevens voor de jaarlijkse naverrekening binnen drie maanden aanleveren (voorheen werd hiervoor geen termijn gesteld). Doet hij dit niet, dan volgt een premieverhoging van 25% totdat de opgave is verstrekt.
Stop Loss beperkt
Voor de stop-lossverzekering (uitkering boven een afgesproken bedrag) geldt dat de uitkering niet meer bedraagt dan het vastgestelde bedrag voor het eigen risico. “Voorheen gold hierbij geen maximum”, zegt woordvoerder Hans van Limpt. “De nieuwe regeling is marktconform.”
Een andere wijziging is dat de werkgever niet langer kiezen voor 100% doorbetaling van het loon. Mogelijk blijft: 70%, 80% of 90% van het loon.
Ook kan niet langer worden gekozen voor een wachttijd van vijf dagen. Mogelijk blijft: 10 of 30 dagen. De werkgeverslasten kunnen nu worden meeverzekerd tot maximaal 25% van de loonsom (was 50%).
Acceptatie
Ook in de acceptatiesfeer zijn de contracten aangepast. De regel dat uitsluitend offertes worden uitgebracht als Generali beschikt over de verzuimcijfers (arborapportage) van de afgelopen drie jaar, wordt nu te allen tijde gehanteerd. Stop-loss-contracten worden niet meer geaccepteerd als de betreffende loonsom (exclusief werkgeverslasten) minder dan f 2 miljoen bedraagt.
Voorts kan de directeur/grootaandeelhouder (dga) zich – ongeacht de vraag of hij op de loonlijst staat – niet langer meeverzekeren. Van Limpt: “De dga kent zichzelf het salaris toe, zijn salaris vormt het grootste deel van de totale loonsom, en doordat hij zelf aan de arbodienst zijn ziekteverzuim doorgeeft, valt dit moeilijk te controleren.”

Reageer op dit artikel