nieuws

Generali verrijkt aov met rechtsbijstand

Archief

Generali heeft aan de AOV Garant Plus een rechtsbijstanddekking toegevoegd.

De rechtsbijstandverzekering geeft dekking voor het verhalen van schade als gevolg van een gebeurtenis waardoor de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden en voor het verhalen van letselschade, inclusief smartengeld, en de gevolgschade in verband met een ongeval. De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door DAS. Externe rechtsbijstand is gedekt tot een bedrag van e 5.000. DAS is tevens risicodrager voor de betreffende dekking. Generali voerde al het gehele DAS-assortiment.
Voorts vergoedt Generali op de Garant Plus nu eenmaal per twee jaar een medische check-up in plaats van eenmaal per drie jaar. De verzekerde kan de check-up door een zelf te kiezen huisarts laten uitvoeren.
De dekkingsuitbreiding is 1 juli ingegaan en geldt voor nieuwe en voor bestaande polissen. De uitbreiding heeft geen gevolgen voor de premie.

Reageer op dit artikel