nieuws

Generali vernieuwt het pakket ongevallenpolissen

Archief

Generali heeft een nieuwe gezinsongevallenpolis geïntroduceerd en heeft de persoonlijke ongevallenpolis en de collectieve polis verbeterd.

De Gezinsongevallenverzekering is er in drie varianten: pakket I, II en II. Standaard is een dekking voor overlijden van f 5.000 plus een dekking voor blijvende invaliditeit, van – al naar gelang het gekozen pakket – van respectievelijk f 50.000, f 75.000 en f 100.000.
Facultatief kunnen de volgende dekkingen worden gesloten (tussen haakjes de verzekerde bedragen voor pakket I, II en III): daggelduitkering ziekenhuis voor maximaal 365 dagen per ongeval (f 20, f 25, f 30), vergoeding buitengewone kosten zoals tandheelkundige behandeling kinderen tot 19 jaar, plastische chirurgie, gezinshulp en schade aan persoonlijke bezittingen (f 5.000, f 7.500, f 10.000), en voor een ongevallen-inzittendendekking voor niet tot het gezin behorende passagiers in/op een motorrijtuig (overlijden f 50.000, blijvende invaliditeit f 50.000, f 75.000 en f 100.00).
Uitgesloten van dekking zijn ongevallen als gevolg van gevaarlijke sporten. Bij het vaststellen van de blijvende (functionele) invaliditeit wordt uitgegaan van de Gliedertaxe of (indien de Gliedertaxe geen uitsluitsel geeft) van de AMA-gids.
De polis geeft een dubbele uitkering bij overlijden van beide ouders, heeft een werelddekking, geen toeslag voor auto/motorrijden, en een eindleeftijd van 70 jaar
Bij de premiestelling wordt uitgegaan van een alleenstaande met kinderen, een gezin zonder kinderen, en een gezin met kinderen. Voor de basisdekking bedraagt de respectievelijke kwartaalpremie voor pakket II f 18,75, f 24,90, en f 27,50. Inclusief de dekkingen buitengewone kosten en ongevallen-inzittenden is dit f 27,50, f 30,50, en f 37,10. De daggelduitkering kost (pakket II) f 3,15 per kwartaal per persoon.
Persoonlijke polis
De Persoonlijke Ongevallenverzekering heeft drie rubrieken: overlijden, gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit en medische kosten. Bij de invaliditeitsdekking kan worden gekozen voor een standaardschaal (uitkeringspercentage gelijk aan het invaliditeitspercentage), en voor de klimmende invaliditeitsschalen 225% en 350% (bij 100% invaliditeit: uitkering 225% of 350% van verzekerde som). De polis is op punten aangepast aan de gezinsdekking. Zo is aan de Gliedertaxe whiplash toegevoegd en is een ongeval met een paard niet langer uitgesloten.
De kwartaalpremie (tussen haakjes toeslag motorrijden) is per verzekerde f 1.000: voor overlijden f 0,20 (f 0,35), invaliditeit standaard f 0,20 (f 0,35), klimmend 225% f 0,25 (f 0,50) klimmend 350% f 0,30 (f 0,65), medische kosten f 6 (f 5). Voor bepaalde beroepen (onder meer schipper en betonwerker) geldt 1,5 maal de premie of (onder meer veearts en verhuizer) 2 maal de premie.
Collectief
De Collectieve Ongevallenverzekering heeft drie los te sluiten rubrieken: (A) overlijden, (B) invaliditeit (standaard- of klimmende schalen), en Extra, een dekking voor onder meer tandheelkunde, plastische chirurgie, gezinshulp en persoonlijke eigendommen. Er kan worden verzekerd op basis van vaste bedragen of op basis van de loonsom (bruto jaarsalaris of een veelvoud daarvan).
Als alle werknemers van het bedrijf worden verzekerd, zijn bezoekers (in/op uitsluitend Nederlands gebouwen/terreinen) meeverzekerd tot f 10.000 voor rubriek A en f 50.000 voor B. De maximale uitkering voor alle werknemers en bezoekers is f 5 mln. Een aantal gevaarlijke sporten, zoals -bungee-jumpen, parapente, en parachutespringen is uitgesloten.

Reageer op dit artikel