nieuws

Generali introduceert nieuwe aov’s

Archief

Generali brengt een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering op de markt: de Generali Aov, met als uitgebreidere variant de Generali Aov Extra. De verzekeraar heeft met de nieuwe aov’s een kwaliteitsslag gemaakt en het tarief verlaagd, waarmee is bewerkstelligd dat Generali hoog staat in het marktbreed gebruikte programma Rolls.

In de basis zijn de Generali Aov en de Generali Aov Extra gelijk aan de huidige Generali Garant en Generali Garant Plus, die daardoor voor nieuwe productie niet meer beschikbaar zijn. Bestaande polissen worden omgezet naar het nieuwe tarief en daarbij worden de verzekerde bedragen zodanig verhoogd dat de premie gelijk blijft. Generali richt zich met de nieuwe verzekeringen ook op ondernemers. Op een aantal onderdelen zijn de voorwaarden versoepeld. “Allereerst hebben we een tariefsverlaging toegepast over de hele breedte, wat leidt tot een scherpe premie. Daarnaast verlenen we vijf procent extra korting op vijftien niet-medische vrije beroepen, zoals de assurantieadviseur, accountant, advocaat, architect en tolk. Uit onze tariefsanalyse kwam een duidelijk verschil naar voren tussen medische en niet-medische beroepen. Aangezien bij de laatste groep het risico minder is, vinden wij een extra korting voor deze beroepen op zijn plaats”, vertelt Jan van Leer, directeur Operations bij Generali schadeverzekeringen.
Starterskorting
Verder is aan de nieuwe aov’s, naast het bestaande tarief voor ondernemers tot 35 jaar, een starterskorting toegevoegd. “Met alleen het Jonge Ondernemers Tarief (JOT) konden we een deel van de starters niet in onze aov onderbrengen. Daarom introduceren we nu de starterskorting. Hiermee krijgt iedere ondernemer die ouder is dan 34 jaar en maximaal drie jaar geleden zijn onderneming is gestart bij ons forse kortingen”, aldus Van Leer. De starterskorting bedraagt in het eerste jaar 30%, in het tweede jaar 15% en in het derde jaar 7,5%; deze percentages zijn gelijk aan de korting bij het JOT dat ook in de nieuwe producten wordt gehandhaafd. Bij een marktonderzoek (ruim 230 respondenten) dat de verzekeraar heeft verricht onder het intermediair, gaf 90% van de tussenpersonen aan dat een belangrijke reden voor starters om geen aov te sluiten de te hoge premie is. Generali hoopt met genoemde starterskorting en de tariefsverlaging dit struikelblok weg te nemen.
Arbeidsongeschiktheid
Beide aov’s kennen in het eerste jaar als criterium voor uitkering: beroepsarbeidsongeschiktheid. Na het eerste jaar geldt voor de Generali Aov het criterium van passende arbeid en bij de Generali Aov Extra blijft het uitkeringscriterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Voor beide varianten kan in het eerste jaar gekozen worden voor een eigen-risicotermijn van 7, 14, 30, 60, 90 of 180 wachtdagen.
Acceptatie
De minimumleeftijd bij aanvang van de verzekering is achttien jaar en er geldt een minimale looptijd van acht jaar. Een speerpunt van de nieuwe aov’s van Generali is de maximale acceptatieleeftijd van 57 jaar bij aanvang van de verzekering; deze leeftijd is hoger dan tot nu toe gebruikelijk is in de markt. Bij voornoemd marktonderzoek vond maar liefst 99% van de respondenten dat ook starters die ouder zijn dan 50 jaar geaccepteerd moeten kunnen worden.
Eindleeftijd
Tevens vond 90% van de ondervraagden dat iedereen ingeval van arbeidsongeschiktheid tot 65 jaar een uitkering moet kunnen krijgen. Generali biedt daar de volgende oplossing voor: in principe kan elke leeftijd tussen 50 en 65 jaar als eindleeftijd worden gekozen, tenzij er voor een bepaald beroep een beperking geldt van de eindleeftijd. Voor beroepen waarvoor een maximale eindleeftijd geldt van 55 (of 60) jaar, kan toch een verzekering tot eindleeftijd 65 worden aangevraagd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
Bij het aanvragen van de verzekering mag de kandidaat-verzekerde niet ouder zijn dan 34 jaar (of 39 jaar).
Wordt de verzekerde voor zijn 42e (of 47e) verjaardag arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij een uitkering tot maximaal zijn 65e jaar.
Is de verzekerde op zijn 42e (of 47e) verjaardag niet arbeidsongeschikt, dan geldt vanaf dat moment de eindleeftijd van 55 (of 60) jaar.
Is de arbeidsongeschiktheid op of na de 42-jarige (of 47-jarige) leeftijd lager dan de gekozen uitkeringsdrempel, dan geldt vanaf dat moment de eindleeftijd van 55 (of 60) jaar.
Keuringsgrens
De keuringsgrenzen zijn door Generali versoepeld: tot een verzekerd bedrag van _ 35.000 volstaat een gezondheidsverklaring en vanaf _ 35.000 is een huisartsenkeuring vereist. Boven de _ 55.000 wordt een internistenkeuring verlangd. Het verzekerde bedrag voor de Generali Aov en Aov Extra is minimaal _ 1.400 en maximaal _ 85.000 (gelijkblijvend) / _ 55.000 (stijgend); er kan tot 80% van het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar worden verzekerd.
Extra’s
De verzekerde heeft gedurende zestien weken (minus de eigen risicotermijn) recht op een zwangerschapsuitkering, wanneer de uitgerekende bevallingsdatum minimaal één jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt. Op het gebied van preventie en reïntegratie heeft de verzekerde recht op een tweejaarlijkse medische check-up, gratis advies over het nemen van preventieve maatregelen en persoonlijke begeleiding bij de terugkeer naar eigen of ander werk ingeval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden de gemaakte kosten voor reïntegratie vergoed, zoals de kosten voor arbeidsdeskundige hulp en omscholing. De Generali Aov Extra biedt verder als extra zekerheden onder meer een ongevallendekking en een vergoeding van _ 100 per dag bij ziekenhuisopname (maximaal _ 1.400 per jaar).
Premies
In het vergelijkingsprogramma Rolls komt Generali in de meeste gevallen met een scherpe premie naar voren in vergelijking met andere intermediairverzekeraars. Voorbeeld: een 22-jarige schilder, starter, betaalt voor de Generali Aov Extra een premie van _ 1.456 (beroepsarbeidsongeschiktheid / tarief leeftijdsafhankelijk / eigen risico 30 dagen / eindleeftijd 65 jaar / rentestijging 3% / verzekerd bedrag _ 20.000 / uitkeringsdrempel 25%).
Provisie
De tussenpersoon kan kiezen voor elk provisiepercentage tussen de 0% en 20%; Generali gaat standaard uit van 17,5%.
Nieuw is ook dat het intermediair via Meetingpoint online premieberekeningen kan maken en aanvragen (digitaal) kan indienen. Generali is hiermee de tweede verzekeraar met Aov in Meetingpoint.

Reageer op dit artikel