nieuws

Generali in verlegenheid gebracht door Wirth-kloon

Archief

Drie ex-werknemers van WNB Nederland, de ‘opvolger’ van het beruchte Duitse distributienetwerk Wirth & Partners, hebben Generali in verlegenheid gebracht. De verzekeraar ging anderhalf jaar geleden exclusief in zee met WNB, op voorwaarde dat geen multi-levelverkoop zou worden toegepast. Wrange verhalen van de ex-werknemers, een vraaggesprek met WNB-directeur Rudiger Hemp en de bijlage bij een arbeidscontract maken duidelijk dat WNB wel degelijk een Wirth-kloon is.

In het voorjaar van 1993 betrad Arnold Wirth de Nederlandse verzekeringsmarkt met Wirth & Partners. De organisatie verkocht volgens het multi-levelsysteem voornamelijk eenvoudige spaarverzekeringen (met name het LevensPlan van Falcon Leven).
De loondienstmedewerkers – veelal ongediplomeerd en werkend op basis van geringe parttime-contracten (minimaal tien uur) – verdienden provisie via zelf gesloten polissen én via polissen die door lager in de structuur werkende medewerkers waren gesloten.
De Wirth-medewerkers werden gelokt met gouden bergen, die in de praktijk niet of nauwelijks werden nagekomen. Velen zijn er per saldo eerder armer dan rijker van geworden. In de zomer van 1995 trok Wirth zich terug na ‘krachtige tegenwerking door de Nederlandse verzekeringsbranche’, met medeneming van veel onbetaalde provisiegelden (zogeheten stornoreserve).
Wirth, Nölle, Bassler
Direct na het vertrek van Wirth richtten de Duitsers Bassler en Nölle in Amsterdam het intermediairbedrijf WNB Nederland op. De letters WNB zouden, net als bij de Zwitserse dochteronderneming van Arnold Wirth, staan voor Wirth, Nölle en Bassler. WNB-directeur was en is nog steeds de Duitser Rudiger Hemp, een ex-verkoper van Wirth & Partners.
Generali meldde zich direct als zakenpartner van WNB. Gezien de hetze tegen Wirth liet Generali voor alle zekerheid wel enkele voorwaarden expliciet in het contract opnemen. Voorwaarde 1: WNB werkt niet als een netwerk-, multi-level- en/of piramide-organisatie of op een daarmee te vergelijken wijze. Voorwaarde 2: WNB neemt geen verkopers in dienst op geringe parttimebasis (nul-urencontracten en dergelijke). “Generali is genoodzaakt de samenwerking te verbreken als blijkt dat bovenstaande toch het geval is”, aldus de uit augustus 1995 stammende overeenkomst.
Uit verhalen van drie ex-werknemers van WNB Nederland, die tegenover AM en Generali een boekje open hebben gedaan over de dagelijkse praktijk bij WNB, moet geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen WNB en Generali spoedig beëindigd zal worden. Bestudering van de bijlage bij een arbeidsovereenkomst van WNB én een gesprek met WNB-directeur Hemp versterken de conclusie dat WNB een multi-levelorganisatie is.
Structuuropbouw
Als een medewerker in dienst treedt bij WNB moet hij niet alleen een arbeidscontract ondertekenen, maar ook een bijlage met ‘Algemene voorwaarden voor medewerkers werkzaam voor WNB Nederland’. Nadat onder punt 4 de van Wirth & Partners beruchte stornoreservering is behandeld, volgt onder punt 5 een uitgebreide beschrijving van de structuuropbouw binnen WNB.
Opvallend is dat het WNB-schema exact gekopiëerd is uit een vroeger arbeidscontract van Wirth & Partners. Volgens WNB-directeur Rudiger Hemp klopt dat. “De structuuropbouw is overgenomen van Wirth & Partners. Dat beloningssysteem spreekt mij aan. Het biedt medewerkers perspectieven. Onze werkwijze is echter niet te vergelijken met die van Wirth & Partners.”
In tegenstelling tot de door Generali in 1995 gestelde voorwaarde, lijkt uw organisatie duidelijk een multi-levelsysteem te hanteren? Hemp: “Als u dat zo wilt noemen, ja. Het klopt dat ons systeem vergelijkbaar is met multi-level. Maar Generali kent onze werkwijze. Eduard Planting (manager universal life van Generali, red.) heeft dat zelf gecontroleerd. Daarbij heeft Generali een relatiebeheerder voor ons aangewezen. Nee, onze werkwijze vormt voor Generali geen probleem. Zij zijn juist heel tevreden met onze productie en de kwaliteit daarvan.”
Hemp erkent ook dat WNB aan medewerkers alleen 10-urencontracten biedt: ook dat past niet binnen de voorwaarden die Generali aan de samenwerking heeft gesteld. Hemp: “Maar dat is puur een financiële kwestie. In de praktijk eisen wij dat mensen minstens twintig uur per week werken. Dat willen we binnenkort ook in de arbeidsovereenkomsten opnemen.”
Zorgvuldig
Generali, gealarmeerd door de verhalen van de drie ontslagen WNB-medewerkers, wil nog niet reageren op de (nieuwe) gegevens. “We verifiëren momenteel de keiharde afspraken die we met WNB hebben gemaakt”, stelt woordvoerster Geerke Simons.
“We willen dat zorgvuldig afwegen, voordat we overhaast een einde maken aan een goede samenwerking. Want van binnenuit is er geen enkele aanleiding om de samenwerking te beëindigen. De WNB-productie ziet er goed uit; er is nauwelijks sprake van verval.”
De drie ontslagen werknemers hebben inmiddels wel stappen ondernomen, door advocaat Van de Weijst (advocatenkantoor Gresnigt & Van Kippersluis uit Utrecht) in te schakelen. Hij verdedigde al eens eerder de belangen van gedupeerden van Wirth & Partners.
Van de Weijst: “Gezien mijn Wirth-verleden ben ik wellicht wat vooringenomen, maar ik vind dat bedrijven als WNB moeten worden aangepakt. Zij mangelen hun werknemers, en dan nog wel op een overdreven manier. Dat vind ik principieel onjuist.”

Reageer op dit artikel