nieuws

Generali gaat organisatie Leven Individueel afslanken

Archief

Generali heeft een akkoord met de vakorganisaties bereikt over een vermindering van arbeidsplaatsen bij de organisatie Leven Individueel in de loop van 1995.

In het streven naar kostenbesparing, efficiency en andere invulling van functies in de binnendienst, gaat Generali de bezetting van de organisatie Leven Individueel afslanken van 47 naar 30 werknemers. Nog vóór de jaarwisseling zal de selectie van ‘afvallers’ worden gemaakt, waarna bijstelling mogelijk blijft, aldus de vakorganisaties.
Medewerkers die niet intern herplaatst kunnen worden, ontvangen alle mogelijke medewerking van Generali om elders een baan te vinden. Bovendien geldt voor hen de garantie dat zij tot 1 januari 1996 in loondienst blijven. Na die datum kan in principe ontslag volgen.
In het sociaal plan is vastgelegd, dat medewerkers die per 1 januari opstappen recht hebben op een vertrekpremie. De premie geldt in principe alleen voor personeel van de organisatie Leven Individueel, maar kan ook gebruikt worden voor andere werknemers, indien daardoor een geschikte arbeidsplaats vrijkomt voor een medewerker van Leven Individueel.
De hoogte van de vertrekpremie is gebaseerd op het aantal dienstjaren en bedraagt minimaal 20% (bij een dienstjaar) en maximaal 212% (25 dienstjaren of meer) over het bruto jaarsalaris, incl. vakantiegeld en dertiende maand. Het maximum wordt verminderd met 4% per maand wanneer werknemers later dan 1 januari 1995 vertrekken, zij het tot een minimum van 50% van de premie. Oudere werknemers tot 50 jaar krijgen een extra (fictief) arbeidsjaar voor elke vijf jaar die zij ouder zijn dan 30 jaar.

Reageer op dit artikel