nieuws

Generali dankt groei aan universal-life

Archief

Verzekeringsgroep Generali heeft vorig jaar een kleine 10% meer premie geboekt dan het jaar daarvoor: f 524,9 (478,3) mln. De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan de universal-lifeverzekeringen.

Het brutopremie-inkomen uit universal-lifepolissen steeg met 64% tot f 96,2 (57,8) mln. De totale premie-omzet uit levensverzekeringen kwam 17% hoger uit op f 317,5 (270,7) mln.
Het schadebedrijf daarentegen stagneerde op een premie-inkomen van f 207,4 (207,6) mln. Tegenover een hogere premie-omzet uit de autotekening stond een dalende premie uit de zakelijke brandtekening, met name als gevolg van het strikte beleid met betrekking tot de mogelijke millenniumrisico’s.
Winstgroei
De nettowinst van Generali steeg in het laatste jaar van de twintigste eeuw fors, met 33% tot f 74,2 (55,8) mln. Dat is allereerst te danken aan sterk verbeterde brutoverzekeringsresultaten. Zo groeide de brutowinst van het levenbedrijf met 67% tot f 56,7 (34,0) mln. Als verklaring geeft Generali “een gunstige ontwikkeling van de technische lasten, mede als gevolg van in eerdere jaren getroffen extra technische voorzieningen”.
De brutowinst van het schadebedrijf steeg met 33% van f 19,3 mln naar f 25,7 mln “door een adequate premiestelling en een goed acceptatiebeleid”. Volgens Generali waren alle branches winstgevend. Toch leiden de resultaatontwikkelingen op de autoverzekeringen en de medische verzekeringen naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn tot premieverhogingen.
De winst van Generali kreeg verder een injectie uit de categorie ‘overige resultaten’. Daar werd in 1998 nog een verlies van f 14,9 mln geleden tegen een winst van f 26,4 mln vorig jaar. “In 1998 werden forse voorzieningen getroffen voor het langlevenrisico en het risico van de lage rente. In 1999 zijn nog bijzondere voorzieningen getroffen voor invoering van de euro en afwikkeling van joodse polissen. Vorig jaar stonden daar echter hoge verkoopresultaten uit beleggingen tegenover”, zo verklaart Generali het verschil.
Kostendaling
Het aantal medewerkers van Generali is vorig jaar met 1% gedaald tot 448. Opmerkelijker nog is de daling in de bedrijfskosten met 13% tot f 71,2 (82,1) mln. De uitgaven voor provisies stegen wel, tot f 68,5 (62,0) mln.
Bij een totale omzet – inclusief beleggingsopbrengsten van f 251 (246) mln – van f 776 (724) mln is het eigen vermogen van de groep gestegen tot f 720 (660) mln. De solvabiliteit is ongeveer vijf keer hoger dan wettelijk vereist.

Reageer op dit artikel