nieuws

Gemengde reactie op rapport verplichte winkelnering

Archief

De verplichte winkelnering voor werkgevers bij bedrijfstakpensioenfondsen biedt onvoldoende voordelen. Dat concludeerden de onderzoekers Koedijk en Eichholtz op grond van hun onderzoek naar de aanvullende pensioenvoorziening (zie AM 8, pag. 6). Een omstreden conclusie, zo blijkt.

De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) reageerde als eerste op het rapport ‘Pensioenen voor de toekomst’. Die reactie was even duidelijk als verwacht: de onderzoeksmethode is onzuiver en de conclusie onjuist.
Volgens de VB baseren Koedijk en Eichholtz hun conclusie louter op cijfers en houden de onderzoekers geen rekening met de maatschappelijke voordelen die horen bij de solidariteit van het huidige stelsel van verplichte deelneming. Ook het feit dat pensioenfondsen hun beleggingsrendement volledig ten gunste laten komen van de deelnemers is niet meegewogen.
Los hiervan, plaatst de VB kanttekeningen bij de gevonden cijfers. Zo is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers – bij verzekeraars 36,8 en bij pensioenfondsen 40,6 jaar – niet meegerekend. Terwijl dit gegeven volgens het VB zorgt voor een kostenverschil van 20% en dus wel degelijk statistisch significant is. de VB vindt het tevens onterecht dat de kwaliteit van de pensioenregeling geen rol speelt in de conclusies van het onderzoek. Voorts vindt de VB de gebruikte methode voor het berekenen van de uitvoeringskosten en de beleggingsresultaten onzuiver.
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars wreef zich daarentegen in de handen bij het lezen van het rapport. Hoe kan het ook anders, als onafhankelijke derden jouw standpunt door middel van onderzoek onderschrijven.
“Het onderzoek ondersteunt onze visie: de klant kiest zelf wel voor de beste prijs/kwaliteit-verhouding”, aldus het Verbond. “De reactie van de VB is voorspelbaar. Het is een veel gebruikte methode om te gaan schieten op een onderzoek waarvan de conclusies je niet bevallen.”
VB-steun
Van de zijde van het Pensioen- en Vut-Fonds (PVF) – voormalig onderdeel van het GAK – krijgt de VB alle steun. Het PVF hecht geen grote waarde aan het onderzoek. “Superieure prestaties – in een persbericht van het ministerie van Economische Zaken zelfs verdraaid tot beleggingsresultaten – zijn niet het doel van de verplichtstelling” stelt algemeen directeur Van Arkel.
“Maar in hun conclusie gaan de onderzoekers wel van deze stelling uit. Kort gezegd mankeert er het een en ander aan de gehanteerde methode, dekt het onderzoek de conclusie niet en is de conclusie onjuist. De verplichtstelling biedt wel degelijk veel voordelen.”
De Verzekeringskamer onthoudt zich voorlopig nog van gefundeerd, inhoudelijk commentaar. Daarvoor moet zij het rapport eerst grondig bestuderen. Woordvoerder Kees Verhagen: “Onze globale, primaire reactie is dat de conclusie ons bevreemdt. Wij zijn tot andere cijfers gekomen dan zij en daar zetten wij onze vraagtekens bij. Met name bij het kostenverhaal”.

Reageer op dit artikel