nieuws

Gemengde collectiviteit UAP in samenwerking met Anova

Archief

UAP heeft vorige week een gemengde collectieve zorgverzekering geïntroduceerd, die wordt uitgevoerd in samenwerking met het landelijk opererende ziekenfonds Anova.

De gemengde collectiviteit is zodanig geconstrueerd, dat ziekenfonds- en particulier verzekerden door middel van aanvullende verzekeringen op hetzelfde dekkingsniveau kunnen worden gebracht. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde drietraps-aanpak “die naadloos aansluit op de stelselwijziging zorgverzekeringen”.
Voor beide categorieën verzekerden wordt de eerste trap gevormd door de AWBZ-dekking. De tweede trap betreft de particuliere verzekering resp. fondsdekking (bij die laatste geldt een aanvullingspakket om op een gelijk niveau als de particuliere dekking uit te komen, overigens zonder extra kosten voor de betrokken werknemers). UAP tekent hierbij nog aan, dat “de enige voorwaarde is, dat de ziekenfondsverzekering collectief bij UAP-Anova wordt gesloten en dat de inning van de nominale premies, zoals ziekenfonds en AWBZ, via de werkgever geschiedt”. De derde trap van de gemengde collectiviteit bestaat uit een (voor beide categorieën verzekerden identieke) ‘extra uitgebreide aanvullende dekking’, een tandartsdekking, en een aanvullende dekking ziekenhuisklasse 2b/2a.

Reageer op dit artikel