nieuws

Gemeenten kunnen aantal aanspra- kelijkheidsclaims fors beperken

Archief

Als gemeenten meer aan procesbeheersing gaan doen, kan dat een forse terugloop van het aantal aansprakelijkheidsclaims opleveren. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek bij 150 gemeenten, dat in opdracht van Centraal Beheer is uitgevoerd door het organisatie-adviesbureau Associated Management-Consultants (AMC).

Bij het ontwerp en beheer van wegen en het afhandelen van vergunningen kunnen circa 30% resp. 90% van de claims worden voorkomen, stelt Centraal Beheer in de december-editie van zijn huisorgaan voor relaties. ,,Een schokkende, maar ook in zekere zin verheugende conclusie, want zij biedt uitzicht op verbetering van een situatie die vrijwel onhoudbaar geworden is.”
Claimgevoelige processen
Uit de statische gegevens van Centraal Beheer blijkt, dat vooral een viertal processen binnen de gemeentelijke organisatie leidt tot schadeclaims van burgers en bedrijven. Die processen zijn:
– aanleg van nieuwe wegen en wegconstructies;- wegbeheer;- afhandelen van aanvragen voor bouwvergunningen;- afhandelen van aanvragen voor milieuvergunningen.Bij de aanleg van wegen en het wegbeheer gaat het om vele claims met een relatief laag bedrag (gemiddeld enkele duizenden guldens). Hierbij past overigens de kanttekening dat het aantal letselschadeclaims stijgt. Claims tengevolge van fouten bij het verlenen van vergunningen komen veel minder voor, maar er zijn soms gigantische bedragen mee gemoeid: tot miljoenen guldens. AMC heeft schadeclaims geanalyseerd van in totaal ongeveer 150 gemeenten. De centrale vraag was steeds: had deze claim voorkomen kunnen worden en zo ja, hoe? Uit internationaal onderzoek is bekend, dat bij dienstverlenende organisaties ongeveer een kwart van alle tijd en geld wordt besteed aan de gevolgen van fouten. Bij het onderzoek namens Centraal Beheer bleek, dat de vier genoemde claimgevoelige processen bij de meeste gemeenten niet schriftelijk waren vastgelegd. Er werd ook niet altijd gebruik gemaakt van hulpmiddelen om de processen te bewaken en te besturen, zoals via richtlijnen, checklisten en standaardformulieren. Beslissingen zijn meestal persoonsafhankelijk.
Model ontwikkeld
,,De premie voor gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekeringen staat in geen verhouding meer tot de uit te keren schadebedragen, en premieverhoging alleen zal dit probleem slechts tijdelijk verminderen”, aldus Centraal Beheer.
Procesbeheersing moet daarom het parool zijn, stelt de maatschappij, die dit in de premiestelling en bij het bepalen van de hoogte van de eigen-risicobedragen zal gaan honoreren.
AMC heeft voor die procesbeheersing een model ontwikkeld, dat achtereenvolgens op drie niveaus kan worden toegepast:
goede afhandeling van klachten en claims om herhaling te beperken;procesbeheersing door duidelijke afspraken, risico-inschatting en bewaking van kritische punten;procesverbetering: continue verbetering van kwaliteit.

Reageer op dit artikel