nieuws

Gemeenten krijgen verbod op verstrekken van hypotheken

Archief

De lagere overheden mogen geen hypotheken meer verstrekken aan medewerkers, heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) laten weten aan de Tweede Kamer.

De Kamerleden Fierens en Crone (beiden PVDA) hadden eerder dit jaar vragen gesteld over het verstrekken van hypotheken door gemeenten, provincies en waterschappen. Zij wilden onder meer weten of de minister dat onrechtmatig acht.
Remkes meldt dat in ieder geval bij gemeenten bij wijze van secundaire arbeidsvoorwaarde nog hypotheken worden verstrekt aan het eigen personeel. “Er is geen uitzicht op dat deze faciliteit op niet te lange termijn overal wordt afgebouwd. Bij waterschappen en provincies ligt dit anders.”
In 2002 had Remkes zich in een circulaire aan provincies en gemeenten al kritisch uitgelaten over het verstrekken van hypotheken. “Inmiddels is gebleken dat deze niet het gewenste effect heeft gesorteerd. In het rapport over de evaluatie van de Wet Financiering decentrale overheden stel ik daarom voor de hypotheekverstrekking als secundaire arbeidsvoorwaarde bij of krachtens deze wet te verbieden.”
Wel is Remkes van mening dat de hypotheekverstrekking geen winstoogmerk kent. “Wet- en regelgeving laat momenteel de mogelijkheid open om dit te doen. Daarin wil ik echter verandering brengen.”
Fido
In de Wet Financiering decentrale overheden (Fido), die in 2001 in werking is getreden, is geregeld dat het uitzetten van leningen uitsluitend is toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Het wordt aan de betrokken overheden zelf overgelaten om te bepalen wat wel en niet onder die publieke taak valt.
In een evaluatierapport over de wet concludeerde Remkes eerder al dat hypotheekverstrekking door gemeenten niet onrechtmatig is, maar wel onwenselijk, “omdat risico wordt gelopen met publieke middelen, zonder dat hiermee het verwezenlijken van een bepaald maatschappelijk doel wordt beoogd, en omdat de gemeente haar gunstige positie op de kapitaalmarkt niet dient te gebruiken om zelf voor bank te spelen.” Remkes vindt dat er ook andere manieren zijn om een goed arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
Het verbod dat Remkes nu voorstelt, heeft ook betrekking op het geven van garantie door de gemeente op een door een andere instelling te verschaffen hypotheek. “Tussen het zelf verstrekken van leningen en het garanderen van leningen is geen wezenlijk verschil.”

Reageer op dit artikel