nieuws

Gemeenteambtenaren Den Haag naar IZA

Archief

Geové raakt begin volgend jaar het ziektekostencontract met de gemeente Den Haag kwijt. De ambtenaren worden verplicht verzekerd bij IZA. Dat betekent dat overstappen van een nominale naar een procentuele premie.

De ambtenaren van de gemeente Den Haag worden volgend jaar verplicht collectief verzekerd bij IZA, de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraar voor ambtenaren. Het gaat om 6.500 ambtenaren exclusief hun meeverzekerden. Officieel is de kogel nog niet door de kerk: de gemeenteraad moet nog instemmen.
Behalve Den Haag, Amsterdam, Dinxperloo en Geleen, hebben alle gemeenten hun ambtenaren bij IZA verzekerd. Volgens Maarten Kroon, woordvoerder van IZA, hebben de andere drie gemeenten (nog) niet het plan om toe te treden.
De ambtenaren in Den Haag en de andere drie gemeenten, zijn particulier verzekerd (ongeacht hun inkomen) en krijgen voor hun verzekering een financiële compensatie van de gemeente. De ambtenaren van Den Haag kunnen nu gebruik maken van een collectiviteit bij Geové, maar hebben de vrijheid zich individueel elders te verzekeren.
Procentuele premie
Bij IZA zijn zo’n 550.000 ambtenaren verzekerd. Zij werken bij gemeenten en bij aanverwante instellingen zoals bibliotheken (provincie-ambtenaren zijn bij de publiekrechtelijke RZG verzekerd). IZA verzekert behalve de ambtenaren: hun kinderen, de niet-werkende echtgenoten (werkende echtgenoten moeten naar het ziekenfonds of naar een particuliere verzekeraar), en de postactieven. IZA hanteert een inkomensgebonden premie met diverse eigen bijdragen. De dekking is zeer ruim.
Dat de ambtenaren van Den Haag overstappen van een privaatrechtelijke naar publiekrechtelijke verzekering, houdt tevens in dat zij van een nominale premie overstappen naar een procentuele premie. Dat lijkt voor de hogere inkomens onvoordelig, maar volgens Kroon zal dat maar zelden het geval zijn. “Ten eerste is de dekking ruimer dan bij de meeste verzekeraars. Ten tweede hoeven de verzekerden de wettelijke bijdragen voor MOOZ en pooling niet te betalen” (dit geldt ook voor de publiekrechtelijk verzekerde provincie-ambtenaren). “Ten derde worden 65-plussers niet op een dure standaardpakketpolis verzekerd, maar blijven zij gewoon bij IZA.”
Dit alles neemt niet weg dat de gemeente Den Haag met de achterban overlegt over de financiële compensatie die volgend jaar aan de ambtenaren wordt gegeven. Dat is nodig in verband met de andere systematiek. De individuele verzekerden betalen nu immers een leeftijdgebonden premie. Er ligt een voorstel om eventuele meerkosten in de eerstkomende tien jaar geheel te compenseren.

Reageer op dit artikel