nieuws

Gelukkig geen kleine lettertjes

Archief

VBcontact is het gewaardeerd maandelijks Orgaan van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Deze fondsen hebben net als levensverzekeraars de dankbare taak, om pensioenregelingen uit te voeren. Ze werken dan ook innig met elkaar samen.

Het genoemde gewaardeerde maandblad VBcontact staat altijd boordevol informatie. Niets dan lof hierover. Maar voor het jongste nummer, dat van augustus, was er kennelijk copytekort. Op de laatste pagina staat alleen de slagzin: ‘De bedrijfstak-pensioenfondsen. Voor een zorgenvrij pensioen’. Voor de rest is de pagina blanco. Zonde van het kostbare papier.
Bij nader inzien blijken er op die pagina ook nog enige woorden te staan in kleine lettertjes. Na inschakeling van onze turbo-bril met vierdubbele versterking lezen wij: ‘In onze pensioenregelingen komt u gelukkig geen kleine lettertjes tegen’.
Waar slaat dat nu op? Heeft iemand daar een idee van?

Reageer op dit artikel