nieuws

Geloof

Archief

Verzekeringen met looptijden van tien jaar hebben hun langste tijd gehad

De komst van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de toenemende druk van consumentenorganisaties dwingen tot een beperking van de contractsduur tot ten hoogste vijf jaar, aldus het voorstel van de Verbondscommissie Consumentenbeleid. Het is een goede zaak dat verzekeraars, en met name zij die samenwerken met het intermediair, zich bezinnen op de lengte van de contractstermijn. Alle direct-writers zijn hen daarin al voorgegaan en hebben de contractsduur standaard voor alle verzekeringen beperkt tot één jaar. Nu is de vraag, of alle intermediairmaatschappijen ook zo vér zouden moeten gaan. Jaarcontracten zullen onmiskenbaar leiden tot meer oversluiten van polissen en zo de kostprijs (lees: premie) van het product verhogen, is het argument. Verder zouden meerjarige contracten de consument beschermen tegen een te bruusk royementsbeleid, zoals in de VS. Hoe legitiem deze argumenten mogen klinken, ze gaan voorbij aan het belang van de consument die maatwerk en flexibiliteit wil. Hij is immers de koper van het product! Het lijkt er op dat intermediairmaatschappijen zich in hun gedachtenvorming te veel laten leiden door de stelling: hebben is hebben, krijgen is de kunst. Het vasthouden van klanten zou meer zekerheid bieden met betrekking tot rendement en waarde van de portefeuille. Het zal duidelijk zijn dat jaarcontracten hierop een niet te onderschatten negatieve invloed zullen hebben. Voor het tegen hun wil vasthouden van klanten geldt echter precies hetzelfde. Ontevreden klanten zullen polissen niet prolongeren, laat staan nieuwe posten sluiten, en zorgen voor negatieve reclame binnen hun familie- en vriendenkring. Los hiervan moet een principieel argument de doorslag geven ten gunste van verkorting van de contractsduur. Verzekeraars en intermediair tamboereren op de kwaliteit van hun producten en hoge graad van hun dienstverlening, en dat is mooi. Dit zelfbewustzijn kan niet omgekeerd evenredig zijn aan de lengte van de contractstermijn. Dat ondergraaft je toegevoegde waarde en maakt je ongeloofwaardig voor de consument. Wat de schade daarvan is, op de korte en langere termijn, laat zich raden! Primair moet de relatie tussen verzekerde en tussenpersoon, c.q. de maatschappij zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en tevredenheid. Tevreden klanten zullen niet snel weglopen. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Wellicht dit. Verzekeraars voeren jaarcontracten in, desnoods tegen meerpremie, voor alle risico’s en geven de consument de keuzemogelijkheid van een langere termijn tegen premiekorting. Daarmee wordt tevens een einde gemaakt aan de onhoudbare situatie dat afwijkende contractstermijnen gelden voor bijvoorbeeld brandverzekeringen (5-10 jaar) en motorrijtuigenverzekeringen (1 jaar). Dat zou nog eens een demonstratie zijn van geloof in eigen kracht! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel