nieuws

Gelink verkoopt in stilte portefeuilledeel aan Afab

Archief

Gelink Adviesgroep verkeert in zwaar weer. De accountant zet in de jaarrekening voor de tweede achtereenvolgende maal openlijk vraagtekens bij het voortbestaan van de onderneming. Ter verkrijging van liquiditeit is onlangs een deel van de portefeuille consumptief krediet verkocht aan Afab.

Gelink-directeur Henk Oudman bevestigt de transactie en stelt dat het een “heel kleine portefeuille betreft, zo’n 1.400 relaties.”
De kopende partij Afab spreekt dat bij monde van directeur Maasbert Schouten indirect tegen. “Wij kopen geen portefeuilles die geen onaanzienlijke omvang hebben. Met de transactie is een behoorlijk bedrag gemoeid.”
Schouten verbaast zich erover dat de overname bekend is geworden. “De verkopende partij heeft expliciet in het contract laten opnemen dat wij hierover geen mededelingen mochten doen”, zegt hij.
Oudman zegt de overnamesom aan te wenden voor de financiering van nieuwe initiatieven. De gelden lijken echter vooral nodig om openstaande rekeningen te betalen. Zo heeft voormalig Gelink-woordvoerder Martin van Putten onlangs een faillissementsaanvraag ingediend. Nadat Gelink een deel van de vordering alsnog betaalde, is die aanvraag weer ingetrokken.
Zwakke positie
De accountant van Gelink Adviesgroep zette bij de continuïteit van het bedrijf al eerder een vraagteken, in de kantlijn van de jaarcijfers over 2004. “Het voortbestaan van de huishouding is onzeker”, zo stelde hij vorig jaar. “Bij het aantreden van de nieuwe directie is een zeer zwakke liquiditeitspositie aangetroffen, die eind 2004 en begin 2005 verder onder druk is komen te staan.”
Een vergelijkbare paragraaf gaat ook gepaard met de jaarrekening over 2005, bevestigt directeur Henk Oudman. “Natuurlijk. Wij proberen dit bedrijf van ongezond om te vormen naar gezond, maar de markt zit niet bepaald mee. Het is een hele operatie.”
Afsluitprovisie
Onlangs kondigde Gelink de start aan van een inkoopcombinatie (ProfitHouse), alsmede de entree op de Duitse markt in samenwerking met Fortis-dochter Von Essen Bankgesellschaft. Reden voor het Duitse initiatief is de veranderende provisiestructuur in ons land, zegt Oudman. “We gaan hier naar doorlopende provisie toe en dat geeft extra druk op onze liquiditeitspositie. In Duitsland werken ze nog met volledige afsluitprovisies.”
Reorganisatie
De penibele situatie begin 2005 was aanleiding voor een reorganisatie, waarbij onder meer de vestigingen in Hoofddorp en Breda zijn gesloten en het personeelsbestand van 130 medewerkers terugliep tot minder dan 100. Voor die reorganisatie werd een voorziening van _ 475.000 getroffen.
Het personeelsbestand zou inmiddels verder zijn teruggelopen, maar Gelink-directeur Oudman spreekt dat tegen. “Het zijn er nog altijd rond de honderd”, zegt hij. Medewerkers zijn onder meer overgelopen naar het eveneens in Enschede gevestigde Decapolis. Dit is een voortzetting van het bedrijf Defis (Hoofdorp) en wordt geleid door Frederic Wattebled en Charles Hazewinkel, voormalige directieleden van Gelink.
Los van de reorganisatiekosten was Gelink vorig jaar een schadevergoeding schuldig aan Ruud van Versendaal. Die vertrok december 2004 bij het bedrijf, na amper twee maanden dienstverband. Na een handvol rechtszaken werd de schadevergoeding op _ 80.000 vastgesteld; zijn maandsalaris bij Gelink bleek _ 15.000 te bedragen.
Historie
Gelink Adviesgroep zag in 1995 het levenslicht, onder impuls van Gerrit Gelink en diens echtgenote Douchka Petzoldt. Hypotheken, consumptief krediet en later aandelenlease behoorden tot het assortiment van het bedrijf, dat begin deze eeuw 160 medewerkers telde en een omzet van meer dan _ 20 mln realiseerde.
In 2003 verkocht Gerrit Gelink zijn aandelen na echtelijke problemen aan Douchka Petzoldt. De directeuren Frederic Wattebled en Charles Hazewinkel werden ingeruild voor Douchka’s nieuwe partner Henk Oudman. Ter verbetering van het negatieve imago schafte Gelink onder meer de provisiebeloning voor zijn adviseurs af, evenals de kreet ‘Gelink, geniaal in geld’ en werd de naam van de onderneming gewijzigd in Gelink Geld & Advies.
De omzet daalde stapsgewijs van _ 18 mln in 2002 naar _ 13 mln in 2004. De bedrijfsresultaten doken in het rood. Oudman en Petzoldt repten steevast van stabiele omzetcijfers en kleine jaarwinsten. Die claim doen zij ook voor het jaar 2005; de jaarrekening is nog niet gedeponeerd.

Reageer op dit artikel