nieuws

Gelink-directeur Oudman werkt aan doorstart

Archief

Het failliet verklaarde Gelink Geld & Advies maakt een doorstart met 45 van de tachtig werknemers en is naarstig op zoek naar personeel.

Voormalig directeur Henk Oudman heeft het meubilair, onroerend goed en de activiteiten overgenomen. Hij heeft de naam van het bedrijf in Geld & Advieshuis veranderd. “Van hypotheekverstrekkers en verzekeraars hebben we louter positieve reacties ontvangen”, zegt Oudman. “Daar is ook wel bekend dat het een mooi bedrijf is, maar dat we tot op het bot bestolen zijn, waardoor we de retourprovisies niet meer terug konden betalen. Maar al die negativiteit zijn we nu kwijt en we gaan er weer volop tegenaan.”
Aanvankelijk vond curator Adriaan van Dusseldorp Oudman wat te voorbarig van start gaan omdat activa die hij wilde verkopen, verpand bleken te zijn. “Maar uiteindelijk heeft de rechter-commisaris zijn handtekening gezet waardoor de doorstart mogelijk is”, licht hij toe.
Pensioenpremie
Blijft het feit dat er over 2006 en 2007 geen pensioenpremies aan pensioenverzekeraar Fortis zijn overgedragen. “Er is intensief contact geweest met Gelink als werkgever in 2006 en 2007 over het achterblijven van de betaling van de pensioenpremies”, laat Johan van der Schoot van Fortis Verzekeringen weten. “Volgens de huidige wetgeving is in zo’n geval de werkgever ons aanspreekpunt. Dit verandert in 2008. De nieuwe wetgeving bepaalt dat wij dan rechtstreeks in contact moeten treden met werknemers. Uit coulance-overwegingen naar de werknemers hebben wij, gegeven de specifieke omstandigheden van dit geval, besloten de premie over 2006 voor onze rekening te nemen. Een gedeelte van de premie 2007 kan naar onze mening op het UWV worden verhaald. Wij zullen de curator daarbij ondersteunen. De werknemers krijgen een brief van ons met informatie over wat zij van ons kunnen verwachten”, aldus Van der Schoot.

Reageer op dit artikel