nieuws

Gelijke behandeling

Archief

Sinds vorige week is de Algemene Wet Gelijke Behandeling van kracht. In een brief van het Verbond van Verzekeraars aan maatschappijen is gewezen op de gevolgen die deze wet heeft voor autoverzekeraars die treden-korting geven aan vrouwen. Premievoordeel voor vrouwen op grond van hun sexe is volgens de wet niet meer toegestaan. Voor levensverzekeringen, waar een aantoonbaar verschil in levensverwachtingen tussen mannen en vrouwen bestaat, wordt in de toepassing van de wet een uitzondering gemaakt.

De vraag is echter op basis waarvàn een uitzondering kan worden gemaakt. Levenmaatschappijen kunnen wat dat betreft terugvallen op jarenlang bijgehouden statistieken. De wet van de grote getallen maakt hier ‘discriminatie’ op basis van sexe legitiem.
De wet van de grote getallen gaat (nog) onvoldoende op voor de motorschadestatistieken bij verzekeraars. Terwijl in de jaren zeventig de vrouw voorzichtig haar intrede deed in het gemotoriseerde verkeer, is het eigenlijk pas na 1985 geweest, dat de vrouw haar plaats achter het stuur had gevonden. Ervaring leerde dat de vrouw destijds op de weg minder schade maakte. Op basis van deze ‘ervaring’ en maatschappijcijfers zijn de vrouwen-treden ingevoerd.
Hoewel het Verbond van Verzekeraars geen bezwaar heeft aangetekend tegen de wet, blijkt dat lang niet alle autoverzekeraars de premie voor vrouwen daadwerkelijk aanpast. Zo zal de Zwolsche Algemeene, ooit grondlegger van de vrouwentreden, zijn voorwaarden niet aanpassen.
Gelijke behandeling en emancipatie hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd, dat de vrouw haar mannetje staat in het verkeer. Een vrouw die in haar bolide op de linkerbaan van de A4 voorbijsuist, is als je om je heen kijkt aan de orde van de dag. In de tijd dat de vrouwen-treden werden ingevoerd kon het gemiddelde rijgedrag van de vrouw een argument vormen om de premie aan te passen. Helaas is dit rijgedrag vandaag de dag een achterhaalde argumentatie. De Wet Gelijke Behandeling betekent slechts een formalisering van het schadegedrag dat je zeker als automobilist elke dag om je heen ziet. Deze praktijk moet ertoe leiden, dat alleen op basis van feitelijk schadegedrag en objectieve gegevens over bijvoorbeeld de auto, een premie moet worden vastgesteld.
Tot ziens op de A4!
Monique van Geenen

Reageer op dit artikel