nieuws

GeldXpert steekt meer tijd in begeleiding van klant

Archief

Franchiseketen GeldXpert (35 kantoren) denkt door de invoering van de WFD te kunnen groeien. “Alles wat in die wet staat, doen wij al”, zegt directeur Eric Hendrich. Pluspunt van de keten is volgens hem, naast het brede advies, dat de adviseur ook na het sluiten van een product regelmatig contact houdt met de klant. “Wij zoeken adviseurs die begaan zijn met de klant.”

GeldXpert is ontstaan in 1997 en richtte zich aanvankelijk op NVM-makelaarskantoren. “Algemene assurantiekantoren gaan zich echter ook steeds meer met hypotheekbemiddeling bezighouden”, zegt Hendrich. “Onze visie is dat de hypotheek aanleiding is om de totale financiële situatie van de klant in beeld te brengen. De markt werkt wat dat betreft in ons voordeel. Als je als tussenpersoon veel relaties in de boeken hebt, moet je daar ook iets mee doen. Toch zien we dat aan hypotheken over het algemeen weinig wordt gedaan. Te veel adviseurs kennen een paar trucjes om het product te sluiten en laten het daarbij.”
Voor GeldXpert staat het onderhouden van klantcontact juist voorop. “Wij zoeken adviseurs die begaan zijn met de klant”, zegt Hendrich. Dat uit zich onder meer in het regelmatig maken van afspraken met klanten. De vestiging in Oud-Beijerland is daar al jaren mee bezig. Franchisenemer Marco Bijl: “Wij zien onszelf als ‘financiële huisarts’. We hebben ten minste elke drie jaar een gesprek met de klant. Afhankelijk van de ontwikkelingen sturen wij daarnaast tussentijds informatie”. Daarvoor is software ontwikkeld waarmee allerhande selecties kunnen worden gemaakt in het klantenbestand. Zo kun je iedereen selecteren voor wie een rentewijziging interessant is. Wij blijven de klant dus begeleiden”, zegt Bijl.
Volgens Hendrich wordt de noodzaak om de klant te blijven begeleiden steeds groter. “Toen de markt ‘booming’ was, bestond er geen noodzaak om regelmatig contact op te nemen met je klanten. Nu is dat anders; bovendien hebben we daar nu ook de mogelijkheden voor. Als adviseur moet je de morele plicht voelen om dat te doen.”
Beloning
Bijl ergert zich aan de ongenuanceerde uitspraken vanuit de politiek over het ontbreken van een toegevoegde waarde bij financieel adviseurs. “Ik heb geen probleem met openheid over provisie, maar ik vind dat op zichzelf flauwekul. Stel nou dat het verbod op afsluitprovisie was doorgegaan: dan was de geldverstrekker het tien maal als voorschot gaan betalen. Dat heeft toch niets met klantbescherming te maken?” Bijl zegt nog nooit een klant te hebben gehad die vroeg wat het advies hem kostte. “Onze verdiensten hebben geen uitwerking op een product. Als je daarentegen bij een bank een hypotheek sluit, maakt die een behoorlijke marge. Maar die bank zegt dat niet. Provisie is prima als je de klant dertig jaar aan de hand neemt, maar provisie mag niet de prijs van een product besturen.”
Zonder provisie vraagt de consument minder advies, is de overtuiging van Bijl. “Hij kan nu overal naar binnen lopen voor advies. Als hij zesmaal voor een gesprek moet betalen, doet hij dat niet meer. Vooral de minder draagkrachtige klanten vallen dan buiten de boot. Nu hebben klanten echt niet het idee dat ze moeten betalen. Als je maar goede diensten levert.”
Imago
De keten is aangesloten bij de vorig jaar opgerichte Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VVHN). Die vereniging is met andere marktpartijen als de Nederlandse Vereniging van Banken, de NBVA en de NVA betrokken bij het opzetten van een stichting. Volgens Hendrich is één van de doelen van de stichting het toezicht door de AFM te vereenvoudigen om daarmee kosten te besparen. “Vergunningsplichtigen moeten verantwoord toezicht krijgen. Wij willen een schakel vormen tussen de branche en de AFM.”
Daarnaast gaan de leden van de VVHN zich meer richting publiek profileren. “We moeten pro-actiever zijn. Zo kijken we naar de discussie over de afsluitprovisie. Misschien moeten wij daar een eerste stap in zetten door aan te geven wat de klant van ons kan verwachten. Dat zou altijd al zo moeten zijn.”
Een andere doelstelling is de communicatie over de branche te verbeteren. “Het is schrikbarend hoe weinig men weet van de branche”, vindt Bijl. “Banken en verzekeraars worden op één hoop gegooid. Daardoor staan we op achterstand. Dat moeten we veranderen. De berichtgeving van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond is vaak sensatiezoekerij, maar aan de andere kant moeten wij ons zo’n onderzoek van de Consumentenbond naar hypotheekadvies wel aantrekken. Dat iemand van een keurmerkkantoor een gesprek beëindigt als hij er niets aan kan verdienen, kan natuurlijk niet. Op dat punt moeten we als branche de hand in eigen boezem steken.”
Marco Bijl: “”Het is schrikbarend hoe weinig men weet van de branche”.

Reageer op dit artikel