nieuws

Geldwaardering.nl: weinig verzekeren, veel hypotheken

Archief

Bijna een jaar geleden introduceerde toezichthouder AFM de website Geldwaardering.nl. De site is bedoeld voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen van consumenten met financiële producten en hun aanbieders. Na de stormachtige beginfase werd het er vrij stil. Begin oktober werd de site volledig vernieuwd. Hoe hangt de vlag er nu bij?

In juni vorig jaar werd in deze rubriek de website Geldwaardering.nl tegen het licht gehouden. Het was na de rumoerige startweek zeer rustig geworden op deze digitale hangplek. Dat zou voortduren tot in oktober. Begin die maand maakte de AFM bekend dat de site ingrijpend was vernieuwd en aanzienlijk gebruikersvriendelijker was geworden. Daarna kwam er weer enig leven in de brouwerij. Het is verrassend om te zien, dat de eerste anderhalve maand van het nieuwe jaar in sommige categorieën veel activiteit te zien geeft.
Op Geldwaardering.nl worden zeven categorieën onderscheiden: Beleggen, Betalen, Hypotheken, Lenen, Levensloop, Sparen en ‘Verzekeren en Pensioenen’. Per categorie is er sprake van een keuzemenu bestaande uit negen onderdelen: Overzicht, Introductie, Waarderingen, Forum, Aanbieders, Producten, Tips, Begrippenlijst en een Checklist.
Hypotheken
Als je anno nu naar Geldwaardering gaat, kom je niet binnen op een algemene beginpagina, maar (althans vorige week) op de overzichtspagina van de categorie Hypotheken. Het oog valt direct op de top 5 van aanbieders. Achter hun namen staat de gemiddelde waardering in sterren aangegeven.
Onder de top 5 staat als opmerking: “De bovenstaande aanbieders zijn door minimaal 20 mensen gewaardeerd”. Eronder staat in rode letters het woord ‘Aanpassen’. Als je daarop klikt, kun je via een raampje de lat verhogen (tot maximaal honderd waarderingen) of verlagen (tot minimaal vijf waarderingen). Als je voor honderd kiest, blijft alleen de Rabobank over. Zakkend naar negentig komt de Postbank erbij en bij tachtig ook ABN Amro. Kies je voor vijf, dan staat PVF Achmea bovenaan, gevolgd door MoneYou en Albank, staat Centraal Beheer Achmea op nummer vier en op nummer vijf CVB Bank.
Onder de top 5 van de waarderingen staat het trefwoord Forum, met erachter enkele namen van aanbieders plus een kwalificatie die door een bezoeker is geplaatst in het forum.
Verzekeringen en pensioenen
De categorie Verzekeringen en Pensioenen is veel minder populair dan Hypotheken. Hier is slechts één aanbieder die meer dan veertig waarderingen achter zijn naam heeft staan, en dat is Aegon. Als je de lat verlaagt naar ‘minimaal twintig waarderingen’ komt ABN Amro erbij.
Veel grote maatschappijen kennen slechts een beperkt aantal waarderingen.
Leidsche Verzekeringen, onderdeel van de Bloemers Nassau Groep, heeft vijf waarderingen achter zijn naam staan, maar deze vijf zijn wel allemaal van vóór 7 april 2006.
Als maatschappijen als Conservatrix, Cordares, Erasmus, Generali, Monuta en Univé zich afvragen hoe zij scoren in het Verzekeringen-segment op Geldwaardering.nl, konden zij zich de gang naar deze site besparen. Er is namelijk nog niemand geweest, althans tot 14 februari, die zich geroepen voelde een rapportje over een van hun producten op te maken. In totaal waren er slechts iets meer 230 waarderingen over verzekeringsproducten uitgebracht. Dat is maar een klein deel van het totaal dat momenteel circa vierduizend bedraagt.
Vorig jaar toonde de site overigens een algemene ranglijst van financiële dienstverleners. Daarin stonden enkele effectenbanken bovenaan en stond Interpolis als best gewaardeerde verzekeraar op de dertiende plaats. Het is goed dat deze ‘fruitmandlijst’ historie is geworden, want een vergelijking van effectenbanken en verzekeraars kun je als “appels met peren” bestempelen.
Levensloop
In de categorie ‘Levensloop’ is het aantal waarderingen verdubbeld ten opzichte van juni vorig jaar: van 28 naar 62. Eens kijken of er ook activiteit is op het forum van deze categorie. Dat stelt uiteindelijk bar weinig voor en de volgende ‘discussie’ is exemplarisch. Bij Legal & General gaat het om drie forumbijdragen. De openingszet is op 29 maart 2006 gedaan door ‘legal_1098’. “Kunt u mij aangeven wat u teleurstellend vindt in ons levensloopproduct.” Legal_1098 is geen anonieme deelnemer, want hij ondertekende met ‘Arno Dolders’ (de topman van L&G). Op 31 augustus, dus vijf maanden later, reageert er iemand. Het is ‘Oof4’ en die zegt: “Beste Arnold, ik zie nergens op deze pagina een negatieve houding, je bent de eerste die reageert”.
Op 19 september reageert legal_1098 enigszins cynisch: “Beste Oof4, Sorry voor het late antwoord, maar gezien de hoeveelheid reacties kijk ik niet meer dagelijks. Mijn vraag is aan Foppe, die op 28 maart ons levensloopproduct teleurstellend vindt.”
De bewuste Foppe had op genoemde dag halverwege de middag een bijdrage geleverd, kennelijk in reactie op de waardering die enkele uren eerder, in de lunchpauze, was gedaan door ene Labaya. Die gaf het Levensloopproduct van Legal de volle mep: drie keer de maximale vijf sterren en als omschrijving ‘Prima product’. Dat vond Foppe mogelijk te veel hallelujah. Zijn waardering: drie keer twee sterren en als samenvatting ‘teleurstellend’. Logisch dat Dolders daar het zijne van wilde weten en ’s anderendaags met de hiervoor beschreven vraag op het forum kwam. Maar wellicht is die vraag nimmer onder ogen gekomen van internet-zapper Foppe. In elk geval heeft hij na die eerste bijdrage geen spoor meer op deze site achtergelaten.
Dit zet de lamp op een manco van Geldwaardering.nl, een manco waaraan de AFM weinig kan doen. Het is op zich heel goed dat veel individuele burgers een waardering van een bepaald product achterlaten op de site, maar nadat ze hun ei hebben gelegd, slaan kennelijk velen het boek dicht. Immers, er wordt bijna nooit op zo’n vraag gereageerd. Wat dat betreft is de interactiviteit op fora als die van Tros Radar en Kassa (Vara) aanzienlijk groter.
Wat op zich een positieve verandering is, is het feit dat na de vernieuwing van Geldwaardering.nl het accent ligt op de betere aanbieders in een bepaalde categorie. In de oorspronkelijke uitvoering van de site kon je per categorie complete lijsten van aanbieders raadplegen, aflopend in waardering. Nu zie je alleen de bovenste vijf. Je hebt er per saldo meer aan om te weten waar je eventueel wel moet wezen dan waar je níet moet wezen.

Reageer op dit artikel