nieuws

Geldshop.nl laat verzekeringen bewust nog even links liggen

Archief

Geldshop.nl, in 1999 de eerste partij die het aanbieden van leningen via internet serieus aanpakte, biedt sinds vorig jaar ook hypotheken aan. Verzekeringen laat oprichter en directeur Roger Theunissen voorlopig nog links liggen: “Het zal nog wel even duren voor verzekeraars ketenintegratie écht voor elkaar hebben.”

De werkelijke start van Geldshop.nl, gevestigd in Nijmegen, vond precies zes jaar geleden plaats, in maart 2000. Dat Theunissen als een van de eersten op het idee kwam om online financiële producten te gaan verkopen, is niet toevallig: hij had het eigen assurantiekantoor Het Financiële Warenhuis (waarvan de portefeuille inmiddels is verkocht) en heeft een ICT-bedrijf gehad. Van oorsprong is hij fiscaal econoom. “Ik wilde kijken of ik iets kon met de moderne technologie. Die stelt je in staat om per dag duizenden mensen te ontmoeten. En het mooie is dat je op internet helemaal je ei kwijt kunt en tegelijkertijd elke klant dezelfde behandeling kunt geven.”
Theunissen begon met een site waarop een eenvoudige kredietaanvraag kon worden gedaan. Later is daar een backoffice aan toegevoegd en nu is Geldshop.nl, zoals hij het zelf zegt, “een volwassen geldwinkel” met zeventien man personeel. “We hebben maar vier FTE’s die handwerk voor leningen doen en drie voor hypotheken. De rest bestaat uit stafpersoneel en ICT’ers. Maar je kunt ons qua omzet wel vergelijken met bedrijven die een backoffice hebben van 25 medewerkers.” Onder backoffice verstaat Theunissen ook de medewerkers die telefonisch contact hebben met klanten. “Onze frontoffice is in feite de website.”
Geldshop.nl moet het grootste deel van de online aanvragen uiteindelijk afwijzen. “Maar dat fenomeen speelt in de hele kredietmarkt. We hebben ook een tijdje autoverzekeringen aangeboden, maar daarvoor kregen we voornamelijk aanvragen binnen van mensen die op een zwarte lijst stonden. Het is ook wel begrijpelijk dat zulke mensen zich op internet alsnog proberen te verzekeren.”
Verzekeringen
Schadeverzekeringen biedt Geldshop.nl inmiddels niet meer aan. “Het was niet rendabel. De klant verwachtte bij ons geen verzekeringen en we hebben er nooit de aandacht op gevestigd.” Een andere belangrijke hinderpaal vormden de beperkte mogelijkheden bij verzekeraars. “Als een aanvraag rechtstreeks bij een verzekeraar binnenkomt, betekent dat nog niet dat die er ook meteen iets mee kan doen. Intrasurance doet het goed op internet, maar de rest, en zeker de verzekeraars, heeft het nog niet goed voor elkaar. Dat gaat de komende jaren ook niet lukken.”
Bij kredietaanbieders is de situatie heel anders. “Wij hebben de eerste aanzet gegeven om online te gaan werken. We zijn ook voortrekkers geweest in het maken van koppelingen met het Bureau Krediet Registraties, met banken en met het Financierings Data Netwerk (FDN). Ik durf te stellen dat wij het FDN op de kaart hebben gezet. Meer dan de helft van het dataverkeer is van ons. We hebben wel bij banken moeten vechten om aanvragen elektronisch aan te kunnen leveren. Zo hebben we ook moeten zeuren om een geautomatiseerde rekening-courant.”
Geldshop.nl is volgens Theunissen de enige professionele kredietbemiddelaar die geen koopsompolissen verkoopt. “Dat kunnen wij prima volhouden. Wij hebben wel 90% afval, maar dat gaat bij ons wel heel efficiënt de deur uit! Onze kosten per aanvraag zijn heel laag.”
Hypotheken
Vorig jaar is een hypotheekmodule aan Geldshop.nl toegevoegd en die loopt “volgens verwachting”. “Een hypotheek behoeft nog steeds meer aandacht dan een krediet. Wat dat betreft is de term kredietadviseur bijna een contradictio in terminis: er valt niet zoveel aan te adviseren. Kredietbemiddelaars zijn er wel trots op dat ze al lang geleden zijn overgestapt op doorlopende provisie, maar ze vergeten er bij te vertellen dat dit door de Wet op het Consumentenkrediet is opgelegd en ze daardoor wel afhankelijk zijn geworden van de koopsompolissen die ze bij de leningen verkopen. In feite hebben ze met koopsompolissen eigenhandig de afsluitprovisie opnieuw geïntroduceerd.”
Hypotheekadvisering is een ander verhaal, zegt Theunissen. “Telefonisch contact is vrijwel altijd nodig. Als je zorgt dat je bereikbaar bent, zijn mensen heel goed in staat om online een hypotheek te regelen. We krijgen vaak panklare aanvragen binnen.”
Vaak gaat het om aflossingsvrije hypotheken voor mensen met overwaarde op de woning. “Maar het verbaast me hoeveel aanvragen wij krijgen voor woningaankopen”, zegt Theunissen. “Blijkbaar worden klanten steeds handiger in het vergelijken van hypotheken, al is het nog steeds geen makkie. Als het gedoe met taxaties straks verdwijnt, wordt het helemaal leuk en wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, valt er weinig meer te toveren voor adviseurs. De brutorente is dan de nettorente.”
Geldshop.nl draait met drie erkend hypotheekadviseurs net zoveel omzet als zes vestigingen van De Hypotheker, zegt Theunissen. Een exact bedrag wil hij niet noemen, maar het verstrekt hypotheekvolume moet tegen de _ 100 mln liggen. “Voor 2008 reken ik op een half miljard.”
De inkomsten uit consumptief krediet zijn – met vier FTE personeel – tien à vijftien keer zoveel als uit hypotheken. “We krijgen circa 50.000 leningaanvragen per jaar en onze portefeuille zit ver boven de _ 100 mln. De kosten in het hypotheekbedrijf zijn veel hoger, maar dat gaat in de toekomst veranderen. Nu al hebben we nooit discussies met geldgevers over taxaties; het is wachten op een digitale postbus bij de overheid, waar we bijvoorbeeld het inkomen en de WOZ-waarde rechtstreeks mogen opvragen. Het moeilijkste van een hypotheek is eigenlijk het verzamelen van stukken. Waarom zouden we bijvoorbeeld niet gaan werken met eigendomsverklaringen van het Kadaster, in plaats van met eigendomsaktes?”
Meer dan een module
Verloopt het aanvraagproces steeds soepeler, het proces dat eraan voorafgaat heeft meer voeten in de aarde. “Je moet behoorlijk investeren in een nieuwe site. Belangrijk is een goed ontwerp en een goed beheer van de inhoud. Een miljoen ben je zo kwijt en dan heb je absoluut geen garantie voor succes, want een online klant is nu eenmaal anders dan een gewone klant, die kun je niet volstoppen met producten. En dan is er nog de WFD. Daar doet iedereen heel spastisch over, maar in veel gevallen is onze dienstverlening execution-only. De klant vergelijkt en kiest. Het is alleen cruciaal dat je als internetaanbieder kunt omschakelen op het moment dat de aanvrager een adviesklant wordt.”
Ook al zou een online klant volledig zonder advies sluiten, dan nog is online sluiten meer dan een externe adviesmodule in je site hangen, benadrukt Theunissen. “Dan sluit je misschien tien hypotheken, maar die klanten zouden toch al bij jou gesloten hebben. Je moet van je site een concept maken. Je moet minimaal een vergelijking en een laagste premie kunnen bieden. Een koppeling met de backoffice van een bank of verzekeraar zegt de klant helemaal niets. Die ziet hij niet.”
Theunissen vindt dat je de ontwikkeling van software het beste in eigen hand kunt houden. “Je kunt wel met standaard software werken, maar het probleem daarvan is juist dat het standaard is. En als je een site extern laat bouwen, is het maar de vraag of jouw visie daarin terugkomt.”
Anoniem blijven
Tips en valkuilen bij het opzetten van een site kan Theunissen bij bosjes noemen: “Het begint al bij de vragen die je de bezoeker stelt. Welke vragen zijn dat en in welke volgorde doe je dat? Sommige gegevens kunnen minder snel worden opgelepeld. Als iemand op zijn werk zit, heeft hij zijn sofinummer niet bij de hand. Het is dan handig als hij zijn aanvraag kan opslaan en later kan afmaken. Verder moet de klant zo lang mogelijk anoniem blijven, zodat hij het gevoel heeft dat hij lekker in de winkel kan rondkijken. Dat kan ook, want geen enkele berekening is afhankelijk van je naam.”
Volgens Theunissen kan hij na twee dagen al zien of een campagne of aanpassing aan de site werkt. “Je moet continu het verkeer op je site doormeten en regelmatig je site door derden laten testen. Binnen een week weet je of een concept werkt. Dat is het mooie van internet: je kunt alles snel doorvoeren. Het is niet meer dan boerenverstand, ervaring en visie.”
Hoezeer Geldshop.nl ook is gericht op online sluiten, klanten kunnen altijd bellen. “Die mogelijkheid moet er zijn. En bij ons wordt niet 100% online gesloten, want het contract gaat altijd nog via de post. We krijgen wel eens mensen aan de deur die willen zien of we echt bestaan, ook uit de andere kant van het land.”
Aanbrengovereenkomst
Geldshop.nl biedt in verband met de WFD de mogelijkheid een aanbrengovereenkomst te sluiten voor tussenpersonen die geen vergunning voor hypotheken of consumptief krediet aanvragen. “Op hypothekengebied verwachten we vooral met veel makelaars te gaan samenwerken; voor kredieten is het makkelijk voor tussenpersonen die maar een paar keer per jaar een lening sluiten. Overigens hadden wij al zo’n relatie met circa tweehonderd tussenpersonen. Die hebben we nu zo’n overeenkomst voorgelegd. Wij gaan namelijk niet meer met subagenten werken.”
Systeem
Theunissen is trots op het hypotheekvergelijkingssysteem van Geldshop.nl. “Bij ons zijn alle beleidsregels van de banken ingebouwd. Wij bieden het beste van MoneYou en Independer in één. Onze module is echt uniek. Bij ons kun je het maximale hypotheekbedrag bij diverse aanbieders op een rijtje zetten. Dat kan verder nergens. Wat dat betreft presenteren wij écht het neusje van de zalm. Voor kredieten kun je de rente uitrekenen die je daadwerkelijk gaat betalen als je de gekoppelde verzekering meetelt. Ook dat zie je verder nergens.”
Volgens Theunissen moet een site van een kleinere partij eenvoudigweg altijd beter zijn dan die van een grote aanbieder. “Zo’n partij heeft al een naam en het vertrouwen van de klant. Als kleine aanbieder moet je dat vertrouwen nog winnen. Daarom is helderheid ook zo belangrijk: je moet je exact aan je beloftes houden. Doe je dat niet, dan ben je heel snel klaar op internet.”
blijven.”

Reageer op dit artikel