nieuws

Geldgever onderscheidt zich steeds minder

Archief

Het wordt steeds moeilijker om je als hypotheekverstrekker te onderscheiden van de concurrentie, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Blauw Research onder het intermediair

Bij die groep is vooral de rente van doorslaggevend belang bij de keuze voor een geldgever. Blauw vraagt jaarlijks ruim vijfhonderd tussenpersonen naar hun waardering voor geldverstrekkers, zowel de partijen waarmee zij zaken doen als de partijen die niet bij hen op het schap liggen. Uit deze Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers bleek vorig jaar al dat voor het intermediair de prijs in toenemende mate het belangrijkste element is waarop een hypotheekverstrekker wordt beoordeeld. Die trend heeft zich voortgezet. Ruim tweederde van de tussenpersonen kijkt in de eerste plaats naar de prijs. De snelheid van offerteverwerking wordt steeds minder belangrijk gevonden. Dit jaar is de gemiddelde wachttijd voor een offerte gedaald van vier naar drieëneenhalve werkdag, “Maar een partij die boven dat gemiddelde zit, wordt niet slechter beoordeeld”, aldus Blauw. Dat de prijs bepalend is, geeft aan dat de invloed van de mondiger wordende consument steeds groter wordt. Uit een onderzoek dat Blauw deed onder consumenten, blijkt namelijk dat voor vier van de tien hypotheeksluiters die bij twee of meer tussenpersonen een offerte aanvragen, de prijs het belangrijkste argument is om een intermediaire partij niet in de arm te nemen. In dat licht is het geen verrassing dat Argenta dit jaar uit de Imago Blauwdruk naar voren komt als de partij die de meeste progressie heeft geboekt in de waardering van het intermediair. “Uit ons onderzoek blijkt ook dat de meeste partijen zich niet of niet voldoende van elkaar kunnen onderscheiden. Alleen Argenta neemt een duidelijk afwijkende positie in.” Concurrentie Tussenpersonen die met Argenta zaken doen, sluiten ook vaak GMAC- en Bank of Scotland-hypotheken. Verder blijken Falcon, BLG, Direktbank, Hypotrust en UCB meer dan gemiddeld bij dezelfde tussenpersoon op de plank te liggen. “Ook de verzekeraars, zoals Aegon en Zwitserleven, zie je vaak in dezelfde portefeuille terug.” Over het algemeen worden Bouwfonds en Postbank het meest genoemd als geldgever van wie hypotheken worden verkocht. “We hebben ook gekeken naar de zogeheten breinpositie tijdens het adviesgesprek: welke geldgevers komen bij de adviseur als eerste naar voren als hij met de klant aan tafel zit?” Daarbij blijkt dat Argenta de tussenpersoon als eerste voor de geest staat, gevolgd door Obvion, Bouwfonds, Postbank en Fortis ASR. Het aantal geldgevers waarmee de tussenpersoon zaken doet, is licht gedaald tot gemiddeld negen. “De hypotheekwinkels vertonen de sterkste daling: zij gaan van gemiddeld 11,0 naar 10,3. De zelfstandige tussenpersonen werken net als vorig jaar gemiddeld met 8,3 partijen.” Waardering Over welke geldverstrekkers het intermediair nu het meest tevreden is, blijkt uit de lijst van partijen met wie de tussenpersoon nu al werkt en daarnaast meer zaken wil gaan doen. Daarin staat Woonfonds, net als vorig jaar, bovenaan. Blauw vroeg het intermediair ook met welke van de partijen die nog niet in hun assortiment zitten, zij graag zouden willen gaan samenwerken. Daarin komt Argenta als meest gewilde nieuwe partner naar voren. “Maar de verschillen zijn heel klein en het gaat ook om kleine percentages”, nuanceert Blauw die uitslag. Het is voor een geldverstrekker dus relatief moeilijk om bij een tussenpersoon ‘binnen te komen’. Geldgevers met wie het intermediair meer zaken wil doen 1 Woonfonds 2 Obvion 3 Nationale-Nederlanden 4 Delta Lloyd 5 ABN Amro 6 Argenta 7 WestlandUtrecht 8 Bouwfonds 9 Aegon 10 Fortis ASR Argenta spint garen bij prijzenoorlog Hoewel de Belgische geldgever Argenta zelf zegt geen prijzenslag op de hypotheekmarkt te hebben ontketend, is de partij in het eerste halfjaar van 2006 wél de spectaculaire nieuwkomer in de top-10 van geldverstrekkers. Volgens directeur Marc de Moor is de opmars van Argenta in de laatste maanden overigens niet afgezwakt. Integendeel: “De cijfers over het derde kwartaal wijzen uit dat ons marktaandeel inmiddels zo’n 5% bedraagt.” Nog sterker is de stijging in de omzet van Fortis Hypotheek Bank, maar die toename wordt veroorzaakt door het samenvoegen van de productie van de diverse Fortis ASR-labels. Tekenend voor de positie van de grootste geldgevers is dat, buiten Fortis Hypotheekbank en Argenta, slechts één partij zijn marktaandeel in het eerste halfjaar heeft weten te vergroten: Fortis Bank. Blijkbaar wordt in toenemende mate voor kleinere partijen gekozen. Het gezamenlijke aandeel van de top-10 in de totale productie loopt terug naar 66,9% (67,9%). Top-10 hypotheekverstrekkers eerste halfjaar naar omzet (in mld ?) 2006 2005 mutatie 1 1 Rabobank 12,44 10,69 16,4% 2 2 Postbank 5,83 4,66 25,0% 3 3 ING Bank 5,23 4,14 26,3% 4 4 ABN Amro Bank 4,34 3,62 20,1% 5 11 Fortis Hypotheekbank 3,26 0,99 228,4% 6 6 Obvion 2,81 2,30 22,2% 7 5 SNS Bank 2,49 2,79 -11,0% 8 14 Argenta 2,32 0,89 161,5% 9 10 Fortis Bank 2,11 1,08 94,8% 10 7 Bouwfonds Hypotheken 1,98 2,21 -10,4% (bron: Kadaster) Marktaandeel top-10 hypotheekverstrekkers eerste halfjaar 2006 2005 mutatie 1 1 Rabobank 19,7% 21,4% -1,7% 2 2 Postbank 9,2% 9,3% -0,1% 3 3 ING Bank 8,3% 8,3% 0,0% 4 4 ABN Amro Bank 6,9% 7,3% -0,4% 5 11 Fortis Hypotheekbank 5,2% 2,0% 3,2% 6 6 Obvion 4,5% 4,6% -0,2% 7 5 SNS Bank 3,9% 5,6% -1,7% 8 14 Argenta 3,7% 1,8% 1,9% 9 10 Fortis Bank 3,4% 2,2% 1,2% 10 7 Bouwfonds Hypotheken 3,1% 4,4% -1,3% (bron: Kadaster) Hypotheekmarkt eerste halfjaar Hypotheken (bedragen in ? mld) 2006 2005 mutatie (in %) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 63,03 49,88 26,4 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 13,81 9,3 48,6 verzekeraars en pensioenfondsen 7,98 7,55 5,6 banken 35,57 29,33 21,3 andere rechtspersonen 1,46 1,01 45,6 particulieren 0,32 0,28 14,4 buitenland 3,88 2,41 60,8 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 286.234 255.231 12,1 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 65.256 50.327 29,7 verzekeraars en pensioenfondsen 38.995 39.857 -2,2 banken 152.849 144.596 5,7 andere rechtspersonen 7.187 5.760 24,8 particulieren 2.186 2.032 7,6 buitenland 19.761 12.659 56,1 (bron: Kadaster) Hypotheekdistributie De omvang van de distributiekanalen in de hypotheekmarkt kan slechts worden geschat. Eigen opgaven van de grootste ketens en conclusies uit een studie van ING uit 2004 naar de aandelen van het intermediair in de omzet van de grootste geldverstrekkers, leiden tot de volgende inschatting van de top-5: Bemiddelde hypotheeksom in 2005 1 Rabobank 18,2 2 De Hypotheker 7,0 3 ABN Amro 5,8 4 Postbank 4,4 5 Hypotheekshop 3,6 (bron: AM Jaarboek, bedragen in ? mld) Provisie De provisie-inkomsten van hypotheekbemiddelaars vallen uiteen in de provisie voor het sluiten van de lening en de provisie voor het sluiten van het bijverband. Het rapport ‘Marktwerking op de markt voor hypothecaire dienstverlening’ dat Ecorys twee jaar terug publiceerde, geeft de volgende gemiddelde opbouw van de beloning voor de adviseur: Afsluitprovisie: 0,75% van de hypotheeksom; Bonusprovisie: afhankelijk van de productie; Opslag per type hypotheek. Boven een bepaald volume (in het Ecorys-voorbeeld ? 2,5 mln per jaar) wordt bij de afsluitprovisie een bonus gerekend van 0,2%; de maximale bonusprovisie zou 0,25% bedragen. Een spaarhypotheek levert gemiddeld in totaal 2,5% provisie op, een beleggings- of levenhypotheek komt uit op 2,25%. Dat kan via de bonusregeling oplopen tot 2,5%. Van de grote hypotheekbemiddelaars geven alleen De Hypotheker en De Hypotheekshop hun provisie-inkomen op. Vorig jaar boekte De Hypotheker een brutoprovisieomzet van ? 127,8 (104,1) mln. Daarvan werd ? 91,8 (73,2) mln afgedragen aan de franchisenemers. Bij de grootste adviesketen ligt de gemiddelde provisie per hypotheek iets boven de ? 3.000. De Hypotheekshop ontving ? 54,8 mln aan brutoprovisie, waarvan ? 51,2 mln werd afgedragen aan de vestigingen. Berekend op basis van het aantal hypotheken dat De Hypotheker in 2004 sloot (34.245), komt de gemiddelde provisie per hypotheek uit op 1,9%.

Reageer op dit artikel