nieuws

Geld Advies Groep Krimpen gedwongen tot naamswijziging

Archief

De Geld Advies Groep in Krimpen aan den IJssel, die is gelieerd aan Verdoold Makelaars, is afgelopen maand gedwongen de naam te wijzigen. Er is gekozen voor Verdoold Financieel Advies.

De Geld Advies Groep in Krimpen aan den IJssel, een zeer ambitieuze naam voor de in maart 1999 gestarte subagent van de Assurantie Administratie Centrale (Midden Holland), kwam vorig jaar september in het vizier van Guido Schrijnemaekers in Amsterdam.
Schrijnemaekers runt al enkele jaren in de hoofdstad de financiële dienstverlener GeldAdvies en voorzag problemen, niet alleen bij consumenten, maar ook bij leveranciers. “Ik maak het ook mee dat ik bijvoorbeeld door iemand van de Postbank wordt verward met GeldXpert; kun je nagaan wat er in dit geval kan gebeuren”, aldus Schrijnemaekers.
Onderzoek
Eigenaar Jan Verdoold van de ‘voorheen Geld Advies Groep’ stelt in een brief aan relaties, dat hij begin vorig jaar niet wist van het bestaan van een bedrijf met een nagenoeg gelijkluidende naam. “Bij het aanmelden van onze naam is dit, ondanks het door de Kamer van Koophandel landelijk uitgevoerde handelsnaamonderzoek, niet geconstateerd.”
De clou blijkt te schuilen in de schrijfwijze. Wie het Handelsregister raadpleegt en de combinatie Geld Advies met een spatie ertussen intikt, vindt behalve Krimpen aan den IJssel een kantoor in Venlo en een kantoor in Den Haag.
Als je ‘GeldAdvies’ intikt, krijg je het bedrijf van Schrijnemaekers te zien alsmede een recentelijk (op 3 februari 2000!) opgerichte vennootschap onder firma in IJsselstein (DiWi Geldadvies).
Kort geding
Schrijnemaekers belde in september Verdoold op met het verzoek de naam van Geld Advies Groep te wijzigen. Omdat Verdoold daartoe niet bereid was, spande Schrijnemaekers een kort geding aan.
Hij stelde daarin, dat hij sinds 23 mei 1997 zijn onderneming onder de naam GeldAdvies drijft. Op dezelfde dag werden de Internet-domeinnamen ‘geldadvies.com’ en ‘geldadvies.nl’ aangevraagd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
De Geld Advies Groep, ingeschreven per 1 januari 1999, treedt pas sinds maart 1999 naar buiten. Behalve naamsverwarring, viel Schrijnemaekers ook over het woord ‘Groep’, waarmee de opponent “een imago tracht te creëren dat niet strookt met de werkelijkheid.
Oordeel rechter
De president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. Mendlik, stelde voorop dat de aanduiding ‘GeldAdvies’ voldoende onderscheidend vermogen heeft om voor bescherming conform de Handelsnaamwet in aanmerking te komen (“door het gebruik van een tweetal woorden aan elkaar geschreven die een niet-bestaand zelfstandig naamwoord oplevert”).
Mendlik vindt dat verwarring bij het publiek te duchten is. “Dit geldt temeer gelet op de aard van de ondernemingen (beide houden zich bezig met dezelfde soort financiële dienstverlening) en het feit dat eiser in het gehele land actief is en zowel eiser als gedaagde ook via het Internet actief zijn en aldus niet slechts regionaal geörienteerd zijn.”
Over de toevoeging ‘Groep’ oordeelde Mendlik: “Gedaagde is slechts een op zichzelf staande dochtervennootschap en wekt door de toevoeging ‘groep’ een niet met de werkelijkheid strokend te groots imago, waardoor misleiding van het publiek te duchten is”.
Mendlik vonniste op 17 februari dat de ‘Geld Advies Groep Krimpen BV’ binnen tien dagen een andere naam zou moeten gaan voeren.

Reageer op dit artikel