nieuws

Gegevensstroom beheersbaar houden met EB-programma van EBSG

Archief

Er zijn inmiddels diverse aanbieders van softwareprogramma’s op het gebied van employee-benefits. Sommige zijn ontworpen voor en gebonden aan bepaalde verzekeringsconcerns, andere zijn op de vrije markt verkrijgbaar. Het softwarebedrijf Headstart, onderdeel van de Employee Benefits Support Groep (EBSG) in Veenendaal, ontwikkelde in de afgelopen twee jaar een maatschappij-neutraal programma.

Het recentelijk door EBSG geïntroduceerde softwareprogramma Employee Benefits Logistics (EBL) is een advies- en beleidsinstrument voor consultants en personeelsfunctionarissen. Het bestrijkt alle secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenvoorzieningen.
Volgens EBSG biedt EBL de mogelijkheid het volledige pakket van arbeidsvoorwaarden aan de hand van wettelijke regelingen, cao’s, ondernemingsregelingen en individuele voorkeuren overzichtelijk te maken. De variaties die de werknemer in zijn pakket wenst aan te brengen, kunnen eenvoudig verwerkt worden. “De consequenties die dit met zich meebrengt worden doorberekend voor het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden. De zo op gang gebrachte gegevensstroom blijft beheersbaar voor degenen die hiermee moeten werken of hiervoor verantwoordelijk zijn.”
Doorrekenen
Behalve consultants vormen de personeelsfunctionarissen die belast zijn met de uitvoering van EB een belangrijke doelgroep. “De PZ-functionaris wil vanzelfsprekend de consequenties van veranderingen in het arbeidsvoorwaardenpakket kunnen doorrekenen. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële consequenties als een werknemer vakantiedagen wil ruilen tegen pensioenopbouw? En wat gebeurt er met het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden wanneer de gezinssamenstelling verandert?”
Automatische melding
Wanneer een werknemer aan een specifieke ondernemingsregeling deelneemt en eventueel deelneemt aan facultatieve regelingen (zoals bijvoorbeeld vrijwillige extra pensioenbijdrage) is de financiële consequentie voor deze medewerker direct zichtbaar. EBL bewaakt of de deelname aan zo’n facultatieve regeling binnen de fiscale en juridische mogelijkheden valt.
Daarnaast kent het programma, door middel van automatische melding, bewaking ten aanzien van onder meer de WAO-loongrens, ziekenfondsgrens en toetredingsleeftijd pensioen.
Statements
De basis van het EBL-pakket is de consultantsmodule, waarmee onder meer ook personal benefits statements geproduceerd kunnen worden. Als ‘satelliet’ van de consultantsmodule is er een bedrijvenmodule, die de PZ-functionaris in staat stelt mutaties uit te voeren. Aan deze bedrijvenmodule kunnen nog enkele extra’s worden toegevoegd, te weten een module voor de registratie van ziekteverzuim en verlof, alsmede een tijdsregistratiesysteem.
De hardware-eisen: EBL werkt onder een Windows 95-platform (stand-alone of multi-user). Ondersteunende netwerken zijn Novell en Windows-NT. De prijs van een consultantsmodule is f 15.000 (kosten jaarlijks onderhoud f 7.500); er is ook termijnbetaling gedurende drie of vijf jaar mogelijk.

Reageer op dit artikel