nieuws

Gegevens over Oass kloppen niet

Archief

In de Automatiseringsspecial van Assurantie Magazine troffen wij bij “De kerngegevens van assurantieprogramma’s” onder het hoofd CCS een aantal onjuistheden aan, zoals: Naam assurantieprogramma: Oass-Plus wordt niet door CCS geleverd

Maximum aantal polissen: Oass onbeperkt i.p.v. 10.000. Maximum aantal cliënten: Oass 9.999 i.p.v. 5.000. Zo ja, welke modules zijn leverbaar: Oass diverse modules i.p.v. alleen ADN-module. ADN-modules: Voor CAI/2 geldt niet de gehele opsomming. Prijs programma: Genoemde prijs voor Oass is incl. BTW, voor overige pakketten excl. BTW, aankoopprijs Level-3 is nihil; er worden echter wel diverse andere kosten in rekening gebracht. Prijs onderhoudscontract: Oass vanaf f 675 i.p.v. f 850. Het leek ons juist u hierover te informeren. T. Peters, Assurantiekantoor Peters Wijchen Naschrift Naam assurantieprogramma: Inderdaad, CCS levert Oass-Plus (nog) niet, omdat dit pakket nog niet leverbaar is. Maximum aantal polissen en relaties: Ook hier geldt dat de heer Peters naar de letter gelijk heeft. Echter, het gaat ons te ver om de mogelijkheden van een pakket uitsluitend te beoordelen aan de technische haalbaarheid. Natuurlijk, techniek is belangrijk. Gebruikers stellen hoge eisen aan hun systeem vanwege betrouwbaarheid en snelheid, maar hetzelfde geldt voor hun manier van werken die ze zoveel mogelijk willen terugvinden in hun pakket. Met andere woorden, voor de één is een elektronische kaartenbak voldoende, de ander wil z’n portefeuille actief beheren en vaak ook nog de rechten van (pakket)functies aan diverse medewerkers kunnen toewijzen. Van een pakketleverancier mag verwacht worden dat die niet alleen alle mogelijkheden kent, maar ook in alle redelijkheid de beperkingen van een pakket. Het altijd tellen van van het aantal posities, en daarmee aangeven dat het voor elk bedrijf ongeacht de grootte geschikt is, gaat ons dus te ver. Zo ja, welke modules zijn leverbaar: Aan deze vraag gaat de vraag “modulair opgebouwd” vooraf. Ons antwoord daarop is “ja”. Vervolgens volstaan wij niet met “diverse modules”, maar benoemen de nu leverbare Oass-modules. ADN-modules: Inderdaad geldt voor CAI/2 niet de gehele opsomming als je op de gebruikelijke manier naar dit onderwerp kijkt. CAI/2 is een nieuw pakket en is dit jaar op de markt gekomen. Tijdens de ontwikkeling was reeds bekend dat eind 1994 een nieuwe opzet zou komen voor gestructureerde berichten. Daarom worden deze berichten (wel in CAI) voor CAI/2 gebruikers geheel automatisch naar een ESB vertaald en is beschikbaar totdat de nieuwe gestructureerde berichten operationeel zijn. Prijs programma: 1. de Oass-bedragen zijn inclusief BTW. 2. De prijs voor het basispakket Level-3 is f 0,00; niet voor andere zaken zoals voor apparatuur, oplevering en instructie. Prijs onderhoudscontract: Inderdaad, niet vanaf f 850 maar / 662. P. v.d. Velde, Combined Computer Services

Reageer op dit artikel