nieuws

Geen winst voor De Friesland

Archief

Zorgverzekeraar De Friesland heeft afgelopen jaar geen winst gemaakt. Het technisch resultaat komt onder de streep uit op een negatief bedrag van _ 6 mln. Door beleggingsopbrengsten weet De Friesland dan net quitte te spelen. Dit zei bestuursvoorzitter Hans Feenstra tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Als oorzaak voor het negatief technisch resultaat noemt Feenstra de “tegenvallers bij de aanvullende verzekeringen”. Doordat de beleggingsopbrengsten goed uitpakken, speelt de zorgverzekeraar nog wel quitte. “Al in het begin van 2007 werd afscheid genomen van financiële waarden, omdat de situatie op de Amerikaanse huizenmarkt niet werd vertrouwd. Terecht zoals de afgelopen maanden is gebleken.”
Met deze cijfers doet De Friesland het minder dan in 2006. Toen was weliswaar ook sprake van een negatief technisch resultaat, maar met de beleggingsopbrengsten meegerekend kon de Friese direct writer nog wel een winst van _ 4,5 mln laten zien.
Volgens Feenstra verloopt de zorgcampagne zeer rustig. “Ik verwacht dat niet meer dan 4% van de mensen van zorgverzekeraar zullen wisselen. Voor De Friesland betekent dat dat wij verwachten in ieder geval ons aantal verzekerden te handhaven. Er bestaat een gerede kans dat wij met ongeveer drie- tot vijfduizend verzekerden gaan groeien. Dat zal rond 1 februari duidelijk worden. In ieder geval hebben we zeventig nieuwe collectieve contracten gesloten, waaronder die met ouderenbond Anbo en VVV Nederland. Grote bestaande collectiviteiten hebben hun overeenkomst met ons verlengd.”
Zorgen
Feenstra maakt zich zorgen over de toekomst van het zorgstelsel en de opbrengst daarvan voor de burger. “Is het nieuwe zorgstelsel nu gemaakt om burgers van betere zorg te voorzien en groepen patiënten meer maatwerk te bieden? Of is het nieuwe zorgstelsel bedoeld om, zoals het nu hier en daar gebeurt, een gratis hondenverzekering aan te bieden bij een zorgverzekering of lagere prijzen te bedingen voor gezondere groepen? Concurrentie op kwaliteit moet meer gestalte krijgen, maar gaan we dat ook realiseren? De tendens daartoe zie ik nog maar mondjesmaat. Als het nieuwe stelsel alleen maar blijft leiden tot een prijzenslag, dan is de burger daar op langere termijn zonder twijfel de dupe van. Immers (te) lage premies leiden tot een verschraling van de zorg, ergens anders moeten die premies terugverdiend worden”, meent Feenstra.
Slinkse wegen
Een tweede effect van te lage premies is volgens Feenstra dat zorgverzekeraars én zorgaanbieders langs slinkse wegen proberen betere risico’s in hun portefeuille te krijgen en slechtere risico’s bij de concurrent laten. Ik constateer dat de rol van toezichthouder NZA, die overal nadrukkelijk aanwezig is, juist op deze terreinen nog te terughoudend is.”

Reageer op dit artikel