nieuws

Geen verplichte registratie voor kredietbemiddelaars

Archief

Er komt geen verplichte registratie van kredietbemiddelaars, zo heeft staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken geantwoord op vragen van Kamerlid Witteveen-Hevinga (PvdA) .

Aanleiding vormde de waarschuwing van de Nederlandse Vereniging van Banken voor malafide bemiddelaars. “Voor zover bij mij en de ECD bekend, zijn er in Nederland geen illegale kredietverstrekkers. (…) Ondernemingen die beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het consumentenkrediet (WCK) zijn, op één na, verplicht aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel.” Rekening houdend met 15.000 à 20.000 personen en bedrijven die bemiddelen in consumptief krediet, acht de staatssecretaris “zowel bij de overheid als het bedrijfsleven de administratieve belasting te groot om een dergelijk zwaar instrument in te zetten”.
De uitzondering betreft een onderneming in Heerlen die kredieten verstrekt zonder BKR-toetsing. Volgens Van Dok is toetsing in dit geval echter niet nodig, omdat het leningen onder de f 500 betreft.
Advertenties
Volgens de wet moet in advertenties voor kredietaanbiedingen vermeld worden of men de aanbieding doet als kredietgever of als intermediair. Ook vermelding van een BKR-toetsing is verplicht. Advertenties waarin kredieten aangeboden worden tot f 50.000 (de bovengrens van de WCK) en die niet voldoen aan deze bepalingen worden verzameld door de Economische Controledienst (ECD).
“De ECD heeft een speciaal team dat zich in belangrijke mate richt op opsporing van overtredingen van de WCK door intermediairs. Verdergaande onderzoeken acht ik daarom niet nodig”, aldus Van Dok.
Tussen januari 1995 en augustus 1997 heeft de ECD in totaal 331 ‘verdachte’ advertenties onderzocht. In vijftien gevallen werd achteraf geen overtreding geconstateerd, 260 maal werd een waarschuwing gegeven en 56 keer is proces-verbaal opgemaakt.

Reageer op dit artikel