nieuws

Geen uitstel beloningsregels

Archief

Het ministerie van Financiën heeft bij AFM, NVA, NBVA, Verbond van Verzekeraars en VVHN aangedrongen op extra afspraken rondom de beloning van tussenpersonen. Uitstel van de nieuwe regeling ziet Financiën niet zitten.

Op initiatief van branchepartijen is een onderling overleg gehouden. Diverse opties zijn op tafel gelegd, waarbij Financiën de afspraken voor advisering van complexe producten wil laten gelden voor álle hypotheekproducten. Dit om misbruik te voorkomen, zoals het uiteentrekken van hypotheken in een lening- en een opbouwdeel om de beloningsregels te omzeilen. Deze optie is voorgesteld door VVHN-directeur Cees Kielstra; de beloning voor verpande levenpolissen zou dan voor 100% uit doorlopende provisie moeten bestaan en die voor de lening volledig uit afsluitprovisie.
De branchepartijen willen verder de invoering van maximaal 80% afsluitprovisie op complexe producten niet per 1 januari, maar per 1 april 2007 laten plaatsvinden. Dit voorstel wordt zo goed als zeker niet overgenomen, heeft Financiën al laten weten. Wel zal in eerste instantie soepel met de nieuwe regels worden omgegaan, meldt de AFM desgevraagd: “Daar waar de Wet op het Financieel Toezicht afwijkt van de huidige regeling en de onderneming zich heeft ingespannen om zich daaraan aan te passen – en dit ook kan aantonen – zullen wij de eerste maanden terughoudend omgaan met de normen.”
Financiën wil meer transparantie over bonusprovisies, zodat alternatieve routes als het vooraf als voorschot uitbetalen van bonussen, worden geblokkeerd.

Reageer op dit artikel