nieuws

‘Geen traditioneel PE-traject voor cursus Beleggen A’

Archief

Walter Jans en Bianca van Bladel, directeuren van het Buro voor Beleggingsopleidingen en Coaching (BBOC), zijn van mening dat een traditioneel PE-traject voor de cursus Beleggen A niet voldoet. “Dat wil niet zeggen dat we per se voor een examen zijn.”

Volgens het bureau zijn de meeste adviseurs voorstander van een PE-traject. “Er zijn 25 eindtermen en leerdoelen die een beleggingsadviseur op niveau A moet beheersen. Het is ondoenlijk om dat in een traditionele PE-dag te doen., waarbii men alleen de presentielijst ondertekend”, aldus Jans.
“Dat wil niet zeggen dat we dan kiezen voor het afleggen van een examen.” Jans is van mening dat een cursus Beleggen A best in één dag gegeven zou kunnen worden, mits daar voorstudie aan vooraf is gegaan. “De cursist moet zich via een toegestuurde syllabus voorbereiden. Dan volgt de opleidingsdag en er zou nazorg moeten zijn, bijvoorbeeld via een e-learning omgeving”, vindt Jans.
De kennis is dan echter nog altijd niet getoetst. “Een examen leidt er toe dat mensen afhaken”, denkt Jans. “Over de breedte genomen beschikken adviseurs over voldoende zelfdiscipline en vaardigheid om zonder een examen de vereiste kennis op te doen. Ook hier geldt dat een kleine groep het voor de meerderheid verpest”, zegt Van Bladel.
Aantonen
Jans en Van Bladel zijn wel van mening dat die kennis aangetoond moet worden. “Er moet een methodiek komen waarmee de kennis kan worden aangetoond en dat moet meer zijn dan alleen een presentieplicht.”
Ook zijn zij van mening dat, ondanks dat de toetstermen voor Beleggen A nog niet definitief zijn vastgesteld, er toch cursussen Beleggen A gegeven kunnen worden.
“De basiskennis over beleggen heb je gewoon nodig, zeker in de huidige praktijk waarbij steeds meer producten met beleggingscomponent geadviseerd kunnen worden. De toetstermen bepalen in mijn optiek alleen de nuances en de diepgang”, zegt Van Bladel.
Het opleidingsinstituut BBOC is 1 januari vorig jaar van start gegaan.

Reageer op dit artikel