nieuws

Geen speciaal belastingtarief meer voor collectieve ongevallenpolis

Archief

Op de bruto uitkering op collectieve ongevallenpolissen is in het nieuwe belastingstelsel niet langer het bijzondere tarief van toepassing.

Tot nu toe gold voor (periodieke en overlijdens-)uitkeringen op collectieve ongevallenverzekeringen het bijzondere tarief van 20%. Met het nieuwe belastingstelsel is dit afgeschaft en geldt het normale progressieve tarief. Wel is er voor 2001 een overgangsregeling ingesteld. Deze geldt uitsluitend voor de heffing van de inkomstenbelasting (dus niet voor de loonbelasting).
Het bijzondere tarief mag over 2001 nog worden toegepast indien: het voorval zich vóór 1 januari 2001 heeft voorgedaan en indien de uitkering het belastbaar inkomen op basis van de ondergrens van de derde schijf (f 59.520) van box I overschrijdt.
De (nabestaande van de) medewerker die in 2001 nog gebruik wil maken van de 20%-regel, moet dit op het aangiftebiljet inkomstenbelasting of op de voorlopige aangifte zelf kenbaar maken.

Reageer op dit artikel