nieuws

Geen sancties meer voor aanvulling ziekengeld

Archief

Het kabinet trekt het wetsvoorstel in waarin sancties zijn vastgelegd voor werkgevers die in het tweede ziektewetjaar het loon bovenwettelijk aanvullen

 Het wetsvoorstel wordt ingetrokken omdat werkgevers en werknemers overeengekomen zijn dat de ziekengelduitkering in de twee ziektejaren in het totaal nooit meer zal bedragen dan 170% van het laatstverdiende loon. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het kabinet voor een prikkel om werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te zetten. Door de afspraken wordt het wetsvoorstel Baltz (Bovenwettelijke aanvulling loondoorbetaling tweede ziektejaar) overbodig. In dit wetsvoorstel waren zeer zware sancties vervat voor een bovenwettelijke loonaanvulling (meer dan 70% van het loon). De ziektewetperiode is met ingang van dit jaar opgerekt van 1 naar 2 jaar. Het 2e ziekteverzuimjaar wordt dus in 2005 effectief. Door de verlenging gaan de premievrijstellingen bij aov’s, pensioen- en levensverzekeringen een jaar later in.

Reageer op dit artikel