nieuws

Geen rol voor verzekeraars bij claimbeoordeling WAO

Archief

Staatssecretaris Hoogervorst ziet voor verzekeraars geen rol weggelegd bij de uitvoering van de beoordeling van WAO-claims.

Het Verbond van Verzekeraars had er bij Hoogervorst voor gepleit, dat de uitvoering van de claimbeoordeling tot het takenpakket zou gaan behoren van de toekomstig geprivatiseerde uvi’s (die dan in handen zouden zijn van verzekeraars). “Claimbeoordeling en reïntegratie horen met elkaar verbonden te zijn. Een ‘knip’ tussen beide is uiterst ineffectief”, zei het Verbond destijds. Hoogervorst heeft het Verbond inmiddels geschreven dat hij niets ziet in een private uitvoering. Volgens het kabinetsplan wordt de claimbeoordeling – door keuringsartsen en arbodeskundigen – buiten de uvi uitgevoerd (zie AM 9, pag. 8 en AM 10, pag. 34).
Als de claimbeoordeling buiten de uvi (uitvoeringsinstelling sociale zekerheid) wordt uitgevoerd, is het voor verzekeraars een stuk minder aantrekkelijk om over een eigen uvi te beschikken. Zij hebben dan geen invloed op de reïntegratie van arbeidsongeschikten en derhalve ook niet op de hoogte van de premies en de verzekerbaarheid van verzuim- en arbeidsongeschiktheidscontracten.

Reageer op dit artikel