nieuws

Geen overnames meer voor SNS Reaal

Archief

“Even geen overnames meer. Dit jaar wordt vooral een jaar van invoegen.” Bestuurvoorzitter Sjoerd van Keulen van SNS Reaal doelde tijdens de presentatie van de jaarcijfers daarmee op de overnames van AXA en Zwitserleven, die dit jaar worden afgerond.

SNS Reaal realiseerde vorig jaar een nettowinst van _ 465 (371) mln, een stijging van 25,3% ten opzichte van 2006. Dochter Reaal Verzekeringen boekte een winstgroei van 20,6% naar _ 205 (170) mln.
Inclusief AXA boekte Reaal vorig jaar een stijging van de premieomzet tot _ 2,52 (1,96) mld, waarvan _ 1,98 (1,55) mld in Leven en _ 542 (413) mln in Schade. In Leven werd een groei in de nettowinst behaald van 21% naar _ 177 (146) mln met name door een hoger resultaat in beleggingen. Autonoom groeide het levenbedrijf met _ 20 mln. De overname van AXA droeg voor _ 12 mln bij aan de groei. Het netto premie-inkomen steeg met _ 242 mln (26,8%) tot _ 1.144 mln, waarvan _ 46 mln uit autonome groei. De baten uit koopsommen stegen met _ 192 mln (+29,8%) tot _ 837 mln, waarvan _ 26 mln door een sterke groei in de direct ingaande lijfrentes.
Schadebedrijf
De nettowinst van het schadebedrijf groeide met 10% naar _ 23 (21) mln. Zou het schadebedrijf de invloed van AXA en de storm Kyrill niet meerekenen, dan was de nettowinst met 24% gestegen (_ 5 mln). Het premie-inkomen Schade steeg ten opzichte van 2006 met _ 129 mln (+31,2%). Dit is met name toe te schrijven aan de positieve bijdrage van AXA (_ 126 mln). Daarnaast vertoonden de transportverzekeringen van Reaal een sterke groei.
De hypotheekportefeuille steeg met _ 2,4 mld naar _ 44,8 mld, inclusief _ 1,6 mld door de consolidatie van Regio Bank (autonoom +1,8%). Het enige tegenvallende resultaat is het gekrompen marktaandeel in nieuwe hypotheken, dat daalde naar 7,4% (8%). Van Keulen benadrukte hier echter dat het niet om marktaandeel, maar om rendement gaat. “Prijsvechters als Argenta, GMAC en Bank of Scotland hebben dit marktaandeel weten over te nemen. Het zal echter geen probleem zijn om dat weer terug te winnen, omdat deze prijsvechters toch van de Nederlandse markt zullen verdwijnen.”
Regio Bank
Mede dankzij de overname van Regio Bank groeide de spaarportefeuille van _ 13.7 tot _ 19,2 mld (+24,8%) en steeg het aandeel op de spaarmarkt tot 8,3% (6,3).
Voor 2008 verwacht de bankverzekeraar een verdere ontwikkeling voor de productgroepen sparen, beleggen, vastgoedfinanciering, pensioenen, aov en schadeverzekeringen voor het mkb. Van Keulen: “In een moeilijke markt, die aanzienlijk werd beïnvloed door de kredietcrisis, presteerde SNS Reaal sterk. Als de crisis aanhoudt, wat tot nu toe het geval is, kan 2008 een uitdagend jaar worden. Daarom blijven wij ons ook focussen op spreiding van bestaande bronnen van inkomsten en het investeren in nieuwe bronnen in de toekomst.”
Tijdens de presentatie van de jaarcijfers maakte het bedrijf ook bekend dat het op de algemene vergadering van 16 april twee kandidaten zal voordragen voor de raad van commisarissen: Henjo Hielkema en Herna Verhagen. Hielkema (61) was hiervoor lid van de Raad van Toezicht van de AFM en was tot 2001 vice-voorzitter van de managementraad van Fortis. Verhagen (41) was directielid van TNT Post.

Reageer op dit artikel