nieuws

‘Geen ongunstig jaar voor TVM’

Archief

“Het jaar 2003 is zeker geen ongunstig jaar geweest”, aldus de directie van transportverzekeraar TVM in het jongste jaarverslag. De maatschappij sloot 2003 af met een hogere omzet (+10,7%) en nettowinst.

De omzetgroei naar # 170,2 (153,8) mln dankt TVM aan een stijging van de brutopremies, hogere opbrengsten uit beleggingen, en een toename van de provisies uit assurantiebemiddeling. De brutopremies kwamen vorig jaar uit op # 137,4 (123,4) mln, waarvan # 20,7 (18,5) mln uit bemiddeling in verzekeringen waarvoor TVM niet als risicodrager optreedt. Bijna de helft van deze premiestroom, # 9,5 mln, is afkomstig van collectieve ANW- en ziektekostencontracten die 100% zijn herverzekerd bij De Amersfoortse. De overige # 11,1 mln premie heeft betrekking op onder meer aov’s, pensioen- en levensverzekeringen die via captive-dochter TVM Intermediair (voorheen Hercules Assurantiën) zijn gesloten bij andere schadeverzekeraars.
Van de nettopremie van # 116,2 (103,8) mln werd # 108,1 (97,0) mln gesloten in ons land en # 8,1 (6,8) mln in België.
Aandelenbelang
TVM nam vorig jaar het aandelenbelang van 20% in de gelijknamige Belgische dochtermaatschappij over van de Duitse schadeverzekeraar Kravag (Hamburg). Ook het minderheidsbelang (20%) van Kravag in de letselschadebureaus Schadetax Deutschland (Hamburg) en Schadetax France (Parijs) werd aan TVM overgedragen.
De schadelast van TVM nam vorig jaar toe door een stijging van de medische kosten, verzwaring van de werkgeversaansprakelijkheid, groei van het aantal vrachtwagen- en ladingdiefstallen, hogere kosten van schadeherstelbedrijven en duurdere herverzekeringen. Het technisch resultaat steeg desondanks naar # 9,6 (5,4) mln, waarvan # 4,1 (1,0) mln in Motorrijtuigen, veruit de grootste branche. TVM Verzekeringen 2003 2002 omzet 170,2 153,8 w.v. brutopremie 137,4 123,4 motorrijtuigen 97,4 88,2 transport 8,8 7,6 ongevallen 1,9 1,9 overige varia 7,8 6,6 brand 0,7 0,6 assurantiebemiddeling 20,7 18,5 w.v. TVM Intermediair 11,1 10,0 technisch resultaat 9,6 5,9 w.v. Motorrijtuigen 4,1 1,0 transport 1,3 0,6 ongevallen 1,1 1,3 overige varia 2,5 2,4 brand 0,6 0,6 bedrijfskosten 20,7 20,2 nettoresultaat 7,4 5,9 medewerkers 254 253

Reageer op dit artikel