nieuws

‘Geen oneerlijke concurrentie of prijsafspraken bij coassurantie’

Archief

Volgens de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) voldoet de Nederlandse coassurantiemarkt netjes aan alle mededingingsregels en kan Eurocommissaris Kroes tevreden zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de VNAB heeft uitgevoerd.

Aanleiding van het onderzoek was de in september verschenen rapportage van de Europese Commissie over de verzekeringsbranche in de EU, de ‘Business Insurance Sector Inquiry’, waarin kritiek werd geuit op de coassurantiemarkt. Die gold onder meer contracten die te lang zouden lopen, de praktijk van best terms & conditions, het te hoge premieniveau van volgers (premium alignment), de horizontale samenwerking tussen verzekeraars en de (te) hechte banden tussen makelaars en verzekeraars.
Risicofactoren
Volgens SEO herbergt de coassurantiemarkt weliswaar mededingingsrechtelijk wat risicofactoren (gewezen wordt op de hoge concentratiegraad bij verzekeraars en makelaars), maar de onderzoekers zien, net als de NMA in 2005, geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van stelselmatige overtredingen op dit vlak. Ook de bestaande praktijk van premium alignment kan volgens de onderzoekers niet als concurrentiebelemmerend worden bestempeld, omdat de huidige werking van de markt ervoor zorgt dat de voordelen ervan worden doorgegeven aan de afnemers.
“Ik heb er goede hoop op dat we met dit onderzoek voldoende argumenten hebben aangedragen om de Commissie ervan te overtuigen dat er mededingingsrechtelijk niets valt aan te merken op de handelwijze binnen de Nederlandse coassurantiemarkt”, stelt VNAB-voorzitter Rolf van der Wal naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Die uitkomsten zullen worden gebruikt in een reactie die de VNAB naar de Europese Commissie gaat sturen.

Reageer op dit artikel