nieuws

Geen NHG bij beleggingshypotheek WestlandUtrecht

Archief

ING-dochter WestlandUtrecht blijft voor haar beleggingshypotheken ook na 1 juli, in tegenstelling tot de NHG-norm, rekenen met nettovoorbeeldrendementen. 

Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft de NHG-norm inzake rekenrendementen per 1 juli aangepast. Vanaf die datum moeten voorbeeldkapitalen worden berekend aan de hand van een brutobeleggingsrendement van maximaal 8%. “Bezien vanuit hypotheken met beleggingsverzekering is dit een werkbare norm”, aldus zegsman René de Sévaux. Bij de zuivere beleggingshypotheken (de Flexfund-, Vermogens Advies- en de Vermogens Beheer Hypotheek) wijkt WestlandUtrecht af van de NHG-norm. “Het brutorendement op de beleggingen wordt bepaald door het nettorendement, vermeerderd met de kosten. De hoogte van de kosten is mede afhankelijk van de door de klant gemaakte fondskeuze. Bij de zuivere beleggingshypotheken hoeft de fondskeuze pas na sluiten van de hypotheek te worden gemaakt. Het is bij die hypotheken dus ‘technisch’ niet mogelijk om een brutorendement vast te stellen voor de toekomstige beleggingsportefeuille, omdat de kosten op de afsluitdatum nog niet bekend zijn.”

Reageer op dit artikel