nieuws

Geen hogere WAO-premie bij aansprakelijke daad

Archief

Het ziet er naar uit, dat er een eind komt aan de regeling dat werkgevers ook een hogere WAO-premie moeten betalen als de arbeidsongeschiktheid de schuld is van aansprakelijke derden.

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt gaat de gedifferentieerde WAO-premie die de werkgever betaalt, omhoog. Dit is ook het geval als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een aansprakelijke derde op wie de uvi de WAO-uitkering verhaalt. Dit komt onder meer voor bij verkeersongevallen. Werkgevers zijn het er niet mee eens, dat zij ook in zulke gevallen een hogere premie krijgen opgelegd. Het Lisv, het Landelijk instituut voor sociale verzekeringen, heeft op 23 mei van dit jaar staatssecretaris Hoogervorst voorgesteld dat in genoemde gevallen de premie niet omhoog gaat. Een voorwaarde hierbij is (behalve dat de uvi de WAO-kosten verhaalt) dat de werkgever voor het eerste verzuimjaar (‘Ziektewetjaar’) de kosten heeft verhaald op de aansprakelijke derde c.q. diens verzekeraar.
Volgens Lisv-woordvoerder Luc Schmidt wordt het voorstel inmiddels “op ambtelijk niveau bekeken”. Er wordt dus aan gewerkt. Schmidt heeft er geen zicht op wanneer dit iets concreets kan opleveren.

Reageer op dit artikel