nieuws

Geen daling in verkoop beleggingspolis

Archief

Een enkele levensverzekeraar stelt “pijn te lijden” door de negatieve publiciteit rond beleggingsverzekeringen. Maar afgaande op de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) heeft de verkoop van beleggingsverzekeringen branchebreed niet te leiden onder de golf van kritiek. De maand november, de maand waarin de ‘woekerpolisaffaire’ zijn voorlopige hoogtepunt kende, leverden nieuw gesloten contracten de levensverzekeraars zelfs 10% meer premie-inkomsten (_ 119 mln) op. Wel daalde het aantal gesloten beleggingspolissen met ruim 10% tot 24.700.

Dat patroon doet zich echter over een veel breder terrein voor. De productie van individuele levensverzekeringen levert in 2006 naar schatting 1,78 miljoen nieuwe polissen, een daling van 7%. De bijbehorende premieomzet gaat echter zo’n 7% hoger uitkomen op _ 8,0 (7,5) miljard.
De cijfers van de maand november passen eveneens in dit beeld: 90.200 nieuwe polissen (-10%) en _ 507 mln premieomzet (+1%). Opnieuw blijft de omzet uit direct ingaande lijfrenten achter bij die van 2005. Met _ 193 mln premie is de daling deze maand 18% groot.
De categorie spaarverzekeringen, waarin levenslooppolissen worden geboekt, laat in november een daling zien in het aantal gesloten polissen: 13.000 (15.600). De premieomzet ligt desondanks _ 10 mln hoger op _ 65 mln. Op jaarbasis bedraagt de geschatte levensloopproductie 46.000 polissen en _ 260 mln premie.
Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens November 2006 Verzekeringen in geld 54,7 2.150,8 27,2 20,4 10,8 468,3 340,3 w.v. hypotheek 4,9 439,5 6,6 7,7 0,0 0,9 0,4 pensioen uitgesteld 1,4 341,5 5,6 6,2 0,3 23,4 19,9 lijfrente uitgesteld 1,6 78,2 2,1 3,8 2,4 99,6 95,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 244,4 190,5 levenslang bij overlijden 32,6 191,0 5,1 0,1 0,9 3,5 2,6 spaarverzekering 2,9 91,9 3,0 2,2 0,4 15,0 21,2 risicoverzekering 8,5 969,8 4,3 0,0 1,4 58,9 2,6 overige verzekeringen 2,8 39,0 0,6 0,6 0,4 22,6 7,5 Verzekeringen in beleggingen 23,6 1.567,9 44,3 37,4 1,1 37,3 37,4 w.v. hypotheek 7,7 643,1 18,1 16,5 0,0 6,3 1,7 pensioen uitgesteld 3,8 363,5 7,2 6,7 0,2 3,9 2,2 lijfrente uitgesteld 2,0 71,6 3,6 0,9 0,6 12,6 18,4 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,7 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 9,5 466,2 14,6 12,9 0,2 11,5 11,5 risicoverzekering 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,6 14,4 0,6 0,3 0,0 0,8 0,8 November 2005 Verzekeringen in geld 62,8 2.122,4 31,7 19,3 9,6 538,9 342,9 w.v. hypotheek 5,6 428,6 10,1 6,0 0,0 0,5 0,3 pensioen uitgesteld 1,6 269,7 4,6 5,7 0,2 8,2 5,8 lijfrente uitgesteld 2,1 74,8 2,7 3,8 2,2 103,5 82,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 341,7 232,7 levenslang bij overlijden 36,0 155,0 4,4 0,1 0,5 1,8 1,3 spaarverzekering 3,8 138,1 3,4 2,5 0,4 27,3 15,0 risicoverzekering 10,2 965,6 4,9 0,1 1,2 50,3 1,9 overige verzekeringen 3,6 90,7 1,6 1,2 0,2 5,6 3,4 Verzekeringen in beleggingen 26,5 1.592,3 40,7 23,9 1,4 66,7 44,8 w.v. hypotheek 7,1 572,1 15,0 10,0 0,1 6,7 2,4 pensioen uitgesteld 3,5 275,6 6,6 3,4 0,2 5,7 3,7 lijfrente uitgesteld 3,7 110,0 5,2 0,9 0,8 31,4 22,5 direct ingaande lijfrente – – – – 0,0 2,5 2,4 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – spaarverzekering 11,1 600,8 12,8 9,1 0,3 19,5 13,0 risicoverzekering 0,1 6,5 0,1 0,0 – – – overige verzekeringen 0,9 27,3 1,0 0,4 0,0 0,8 0,9

Reageer op dit artikel