nieuws

Geen cassatie in principe-zaak over buitengerechtelijke kosten

Archief

Generali heeft besloten niet in cassatie te gaan tegen het arrest van het Amsterdamse gerechtshof van 9 januari van dit jaar inzake de draagwijdte van de bedrijfsregeling Buitengerechtelijke kosten (bij letselschade)’. In dat arrest bekrachtigde het Hof het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 29 november 1995.

Sterk vereenvoudigd komt het erop neer, dat een rechtsbijstandverzekerde/gewonde volgens het Hof geen boodschap heeft aan regelingen tussen verzekeraars onderling (zie AM nr. 5, pag. 8). Dit gaat volgens Generali in tegen de trend van verzekeraars om zoveel mogelijk de schadelast te beheersen. “Juist daarom hebben wij lang en uitgebreid de mogelijkheid van cassatie overwogen.”
Generali motiveert haar besluit om niet in cassatie te gaan als volgt. Er hebben inmiddels twee feitenrechters geoordeeld dat een rechtsbijstandverzekerde/gewonde in het geval van letselschade waarvoor een derde aansprakelijk is, keuzevrijheid van advocaat heeft. Er is in dit geval geen sprake van schadebeperking, maar van schadeverdeling.
‘Paardensprong’
Generali: “Volgens het Hof te Amsterdam staat thans vast dat de rechtsbijstandverzekerde/gewonde door een ‘paardensprong’ zijn rechtsbijstandverzekeraar buiten spel kan zetten, zelf een gekwalificeerde rechtshulpverlener in de arm kan nemen en deze buitengerechtelijke kosten van rechtshulp kan indienen bij de WA(M)-verzekeraar. Hierdoor wordt de Regeling Buitengerechtelijke kosten tussen rechtsbijstandverzekeraars en WA(M)-verzekeraars (die een geforfaiteerd vergoedingsbedrag kent van momenteel f 1.680) gefrusteerd.”
Generali mag dan niet in cassatie gaan, zij zal echter niet berusten in het arrest. “Wij zullen binnen de bedrijfstak aandacht vragen voor deze problematiek. De tussen verzekeraars bestaande Regeling Buitengerechtelijke Kosten wordt immers periodiek geëvalueerd”, aldus Generali.

Reageer op dit artikel