nieuws

Geen branche-diploma meer nodig voor examen gevolmachtigd agent

Archief

Om het wettelijk examen gevolmachtigd agent (GA) te mogen afleggen, hoeft men sinds 1 juli van dit jaar niet meer in het bezit te zijn van een branche-diploma (brand, transport, varia of leven).

Deze wijziging heeft minister Zalm van financiën per 1 juli aangebracht in het ‘Besluit vakbekwaamheidseisen gevolmachtigd agent’ van de Wabb.
Door deze maatregel worden de genoemde branche-examens niet meer afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de minister van financiën. Omdat de branche-diploma’s nu geen wettelijke status meer hebben, geven ze ook geen recht meer op vrijstelling van de wettelijke deelexamens voor Assurantiebemiddeling A, aldus de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA).
27.000 examendeelnemers
De SEA telde voor haar examens vorig jaar 27.082 deelnemers tegenover 24.471 in 1993. Die groei van het aantal vloeit voort uit het feit dat opleidingen en examens worden gesplitst in onderdelen (modules).
Hieronder de examens die de SEA vorig jaar afnam, met de aantallen deelnemers en het percentage geslaagden. Tussen haakjes de vergelijkbare gegevens over 1993 (voor zover van toepassing). Examen aantal percentage deelnemers geslaagden branche-examen levensverz. 610 (610) 25% (25) branche-examen transportverz. 33 (48) 30% (40) gevolmachtigd agent 152 (109) 24% (29) techniek levensverzekering 164 (181) 34% (37) ziektekostenverzekering 48 (75) 65% (55) inleiding verzekeringsbedrijf 559 (82) 45% (40) verzekeringspraktijk: inkomen 27 89% verzekeringspraktijk: brand 56 73% verzekeringspraktijk: leven 131 66% basiscursus intermediair 246 46% assurantiebemiddeling B 12.236(11.133) 35% (25) assurantiebemiddeling A – algemene assurantiekennis 1.502 (1.364) 39% (48) – brandverzekering 936 (994) 54% (65) – levensverzekering 1.766 (1.560) 33% (27) – transportverzekering 781 (959) 53% (46) – variaverzekering 1.006 (1.148) 36% (46) motorrijtuig- en aanverw. verz. 596 (615) 64% (57) aansprakelijkheidsrecht 715 (785) 38% (51) wet aansprak. motorrijtuigen 761 (612) 67% (49) overige variaverzekeringen 355 (231) 75% (78) medische variaverzekeringen 528 (548) 54% (55) algemene aansprakelijkheidsverz. 369 (258) 81% (55) burgerlijk proces- en bewijsrecht223 (111) 78% (80) verkeersrecht en OVS 239 (157) 43% (69) intern. aspecten motorrijt. 151 (309) 54% (68) personenschade 212 (155) 66% (64) materiële schade 211 (254) 87% (88) pensioenpraktijk I 839 (761) 57% (33) pensioenpraktijk II 297 (194) 65% (74) consumptief krediet 157 (258) 41% (45) zakelijk krediet 100 (60) 34% (33) brandverzekeringstechniek 149 (135) 56% (73) schaderegeling brandverz. 205 (173) 29% (45) risicokennis en preventie 163 (156) 67% (40) risicobeoordelingsmodellen 84 (93) 45% (66) bedrijfsschadeverzekering 153 84% intrest- en kansberekening 251 78% nettokoopsomberekening 1 leven 41 37% nettokoops. ber. en polispremie 30 47%

Reageer op dit artikel