nieuws

Geen bonus-malus voor Zwolsche

Archief

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN

Begin 1982 werd marktbreed in de autoverzekering als nieuwe tariefstructuur het bonus-malus-systeem ingevoerd. De eigenzinnige Zwolsche Algemeene (inmiddels opgegaan in Allianz) onderscheidde zich met de keuze voor een afwijkende grondslag. Een terugblik op enkele interessante zaken die zich 25 jaar geleden in de tweede helft van januari afspeelden.
In tegenstelling tot de meeste andere autoverzekeraars baseerde de Zwolsche Algemeene de WA-premie niet op het gewicht van de auto, maar – evenals de cascopremie – op de oorspronkelijke cataloguswaarde. “Wij zien de factor gewicht niet als de meest relevante factor voor de premiestelling van WA-verzekeringen. Dat is de oorspronkelijke cataloguswaarde weliswaar ook niet, maar het is natuurlijk flauwekul om van de ene niet volmaakte factor over te stappen op een andere niet volmaakte factor”, motiveerde de maatschappij.
Verder handhaafde de Zwolsche het speciale ambtenarentarief om zijn grote ambtenarenportefeuille te beschermen. “Wij passen ervoor om deze groep verzekerden op een presenteerblaadje aan te reiken aan de zelfbedieningsverzekeraars”, zei directeur Wil Rijnders.
Zorgverzekering
De politieke partij D66 oordeelde het in januari 1982 “onverantwoord nog meer geld in de gezondheidszorg te doen instromen alvorens orde op zaken is gesteld”. De partij wilde eigenlijk een verbod op stijging van de premies van ziektekostenverzekeringen.
Gepleit werd voor positieve aandacht voor de voorstellen van de regering om een nieuw verzekeringssysteem in te voeren. “In feite komen zij neer op een beperkte volksverzekering waar D66 al jaren een voorstander van is”, aldus Kamerlid Wessel-Tuinstra. Het zou tot 1 januari 2006 duren voordat er een nieuw zorgverzekeringsstelsel kon worden ingevoerd.
Mevrouw Scheffer
Het was in 1982 dertig jaar geleden dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf was ingesteld. In AM stond een interview met “mevrouw Scheffer”, scheidend secretaris van de Raad van Toezicht. In haar lunchpauze werkte zij vaak gewoon door: “Je bent er nu eenmaal om klachten op te vangen en mensen bellen vaak in hun lunchtijd. Ik vind dat je er moet zijn als men belt.”
Andere nieuwsfeiten 25 jaar geleden:
* In 1982 werd door de regering de wet Ketensaansprakelijkheid ingevoerd. Aanvankelijk zou dat gebeuren per 1 januari, maar dit werd uitgesteld 1 juli van dat jaar. Met deze wet werd beoogd malafide onderaanneming te bestrijden.
* Hoewel het een zeldzaamheid was dat er een verzekeringsbedrijf omviel, werd in januari 1982 de Eerste Nederlandse Dakverzekering Maatschappij failliet verklaard.
* Prof. dr. Cees de Galan werd benoemd tot voorzitter van de Verzekeringskamer.

Reageer op dit artikel