nieuws

Geen bloemen

Archief

Hoewel faliekant tegen openbaarmaking van haar captives, heeft Nationale-Nederlanden een uitzondering gemaakt voor haar jongste internetdochter

Nog deze zomer moet de virtuele tussenpersoon in zee gaan met zo veel mogelijk verzekeraars. Via de site kan de consument een ‘persoonlijk situatieprofiel’ samenstellen waardoor “snel een beeld van de best passende oplossing kan worden verkregen”. Een gevaarlijke bewering als maar een handjevol verzekeraars meedoet. En dat gevaar is niet ondenkbeeldig nu NN het initiatief bij zichzelf heeft willen houden. Welke verzekeraar wil op een rijdende trein springen met NN als machinist? En wat als de producten van concurrenten beter scoren op prijs en voorwaarden? Kan NN dan de verleiding weerstaan geen productieverplichtingen op te leggen, zoals dat dagelijkse praktijk is bij haar tientallen fysieke captives? “We moeten afleren vanuit onszelf naar de markt te kijken. We moeten kijken naar wat de klant wil”, zegt directievoorzitter Bert Richaers heel invoelend. Maar, die klant is voor NN niet primair de eindconsument; dat zijn de duizenden tussenpersonen die hebben meegeholpen de maatschappij groot te maken. En dit intermediair wordt in de kou gezet als de consument via het web rechtstreeks posten kan sluiten bij verzekeraars. Hoezo veilig stellen van het intermediaire kanaal? Gaat het NN niet eerder om het afschermen van eigen productiestromen! Alleen zo is te verklaren waarom NN tientallen miljoenen guldens investeert in een Internet-bedrijf waarvan zij enig aandeelhouder wil zijn. Toch verwacht Richaers bloemen in plaats van kritiek, omdat de belangen van tussenpersonen het beste gewaarborgd zouden zijn bij NN. “We hoeven niet te bewijzen dat we hoeder zijn van het intermediair”, stelt hij verwijzend naar de geruchtmakende overname in 1990 van de zes miljoen rekeninghouders tellende Postbank. Hij is zeker vergeten dat uitsluitend een dreigende boycot van de NVA toen heeft geleid tot een bijstelling van de plannen die voorzagen in verkoop van alle verzekeringen via de Postbank. Tegen deze achtergrond is de milde reactie van de NVA minder begrijpelijk dan de scherpe kritiek van de NBVA. In weerwil van Richaers worden, bewijst NN het intermediair een slechte dienst. Haast was volgens de maatschappij geboden om buitenlandse aanbieders die het intermediair minder goed gezind kunnen zijn, de loef af te steken. Maar snel is niet altijd doordacht, zoals nu blijkt. Hoe nobel NN haar plan ook wil laten overkomen: haar Internet-strategie wijst op een aftasten van de commerciële mogelijkheden om op termijn zonder tussenkomst van het ‘dure’ intermediair zaken te kunnen doen. Een tegenreactie van andere intermediairmaatschappijen en van tussenpersonen is te verwachten. Assurantiekantoren die echt zelfstandig en onafhankelijk werken, zullen vaker toenadering gaan zoeken tot maatschappijen die hen met woord en daad een warm hart toedragen. De ‘partnership-formule’, die de NBVA en enkele intermediairmaatschappijen ontwikkelen, is daarvan een logische voorbode. Soort zoekt immers altijd soort! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel