nieuws

Geen beste stroman…

Archief

Geen beste stroman…

Begin februari ontving de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht tegen de radiocommercials van de Van Bruggen Adviesgroep. Volgens die spots moest je daar zijn voor de béste hypotheek met de láágste maandlasten. “Naar mijn idee is het niet mogelijk om een hypotheek als de beste te benoemen, aangezien dit maatwerk is. Daarnaast verschillen voor dezelfde hypotheek de maandlasten van persoon tot persoon, waardoor het onmogelijk is om de laagste maandlasten te garanderen. Kortom dit lijkt mij misleidende reclame.” Aldus ene Marianne Schrauwen uit Rijsbergen, die de RCC tot snel handelen opriep: “Graag zou ik op korte termijn van u vernemen in hoeverre deze klacht gegrond is en welke stappen u gaat ondernemen tegen de Van Bruggen Adviesgroep.”
Appelsientje
De door Van Bruggen ingeschakelde advocaat stuurde begin april een uitvoerig verweer naar de RCC. Wij citeren daaruit: “Het woord ‘beste’ moet worden beschouwd als een relatief perceptueel begrip en dus niet als een meetbaar absoluut begrip. Het maatwerk van cliënte is essentieel en dat betekent, dat ‘beste’ voor een ieder een andere betekenis kan hebben. Ook andere aanbieders van commercials en/of advertenties hanteren dit relatieve begrip. Zo gebruikt de Consumentenbond het begrip ‘beste koop’ Aan dit begrip zitten twee grootheden vast, namelijk prijs en productprestatie. Vormgeving speelt daarbij in de regel geen enkele rol. Ook ‘Appelsientje, het beste onder de zon’ is een commercial die appelleert aan de perceptie van de consument. De consument dient het idee te krijgen, dat hij binnen de vruchtensappen het beste onder de zon drinkt. De producent bedoelt immers dat hij goed fruit gebruikt om in de sappen te verwerken. Tot slot de commercial ‘Durex, the best there is’ ‘The best’ voor wie en voor wat? Vrijen zonder condoom is voor het gevoel toch echt beter en voor de conceptie is het helemaal een ramp!”
Meisjesnaam
Dan volgt de opmerkelijke laatste alinea: “Tot slot en wellicht niet relevant merkt cliënte op, dat klaagster de klacht heeft ingediend onder haar meisjesnaam. Uit goed ingelichte bronnen blijkt namelijk, dat zij de echtgenote is van de heer Van Dijk, die directeur is van Hypotheek Visie Centrale te Best, die een concurrent van cliënte is. Cliënte vindt het flauw dat de klacht op deze wijze is ingediend.” De RCC liet er geen gras over groeien en stuurde meteen een briefje naar mevrouw Schrauwen. “Indien hetgeen is gesteld juist is, wordt u door de Reclame Code Commissie aangemerkt als stroman. In dat geval bent u voor de behandeling van de klacht klachtengeld ad. f 500 verschuldigd (…)”. Weken later liet zij weten, “dat het antwoord van de Van Bruggen Adviesgroep voldoende gemotiveerd is en dat ik verder geen prijs stel op een uitspraak”.
Assurantievoetbaltoernooi eindigt in penaltyfestival
Meer dan twintig penalties moesten eraan te pas komen om te bepalen wie zich winnaar mocht gaan noemen van het voetbaltoernooi-nieuwe-stijl van de Amsterdamse assurantieclub ABC, dat vorige week maandag is gehouden. Uit een veld van zestien teams kwamen Aegon en Kentron als finalisten tevoorschijn. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, waardoor het nemen van strafschoppen onvermijdelijk werd. Liefhebbers van deze discipline kwamen ruimschoots aan hun trekken. Volgens Wiebe Westerhof, een van de organisatoren, vonden tal van deelnemers de keus voor zestallen een goede greep. “Veel leuker dan elf tegen elf”, werd door tal van deelnemers opgemerkt.
Een van de vele assurantiepenalties.
Kwestie NN en de zanger Gordon voorbij
Zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, zijn (het management van) zanger Gordon en Nationale-Nederlanden tot een akkoord gekomen over een al dan niet vermeende verzwijging (zie AM 6). Gordon claimde f 800.000 schade in verband met het niet doorgaan van een toernee wegens acute reuma. “Er is een bedrag over tafel gegaan en er zijn betere afspraken gemaakt over procedures”, aldus NN.
Delen door vijf…
Door een willekeurige armbeweging had een verzekerde bij zijn kennis een van vijf porseleinen bordjes van de muur geslagen. De expert van zijn AVP-verzekeraar raamde de waarde van de vijf bordjes op f 1.000. Hij adviseerde de AVP-verzekeraar derhalve om eenvijfde van de schade, f 200, aan de verzekerde uit te keren. Zijn expertisekosten beliepen f 250. De verzekeraar stelde daarop de schade vast op f 250, waarvan f 50 aan expertisekosten. Op de vraag van de expert waarom ‘maar’ f 50 van zijn kosten werd uitbetaald, zei de AVP-verzekeraar: “Dat is toch zonneklaar. Indien van de schade eenvijfde wordt vergoed, dan is het logisch dat deze benadering ook geldt voor de experisekosten. Anders gezegd: indien het expertiseren van vijf bordjes f 250 kost, dan is dat voor één bordje f 50.” Gelukkig voor de expert was een telefoontje van de Ombudsman Schadeverzekering naar de AVP-verzekeraar voldoende om dit abuis uit de wereld te helpen.
Consequent?
De ASR Verzekeringsgroep – bestaande uit Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Woudsend, Europeesche en Verzekerings Unie – is streng in de leer. Althans, als we op het jongste jaarverslag moeten afgaan. “ASR is van de grote verzekeraars de enige die geen multichanneldistributie kent”, zo laten Carlo de Swart en de zijnen ons weten. “De groepsmaatschappijen verkrijgen hun omzet uitsluitend via de samenwerking met onafhankelijke verzekeringsadviseurs.” Nu denken wij toch zeker te weten dat Verzekerings Unie een loondienstorganisatie is, met verkopers (” 80) die in dienst zijn van ASR. En verkoopt Europeesche ook niet een enkel reispolisje via de Nederlandse Skivereniging? Het antwoord is ja, alleen ASR wil dat kennelijk niet weten. Het jaarverslag gaat verder: “ASR gelooft in de kracht van het intermediair. Hij levert niet alleen een financieel product, maar hij geeft, alvorens de transactie tot stand komt, ook een advies dat voor de klant waardevol is. Dat advies wordt niet alleen bepaald door vakkennis, maar ook door de onafhankelijke positie ten opzichte van verzekeraars.” Nu maar hopen dat die adviseurs van Verzekerings Unie heel veel vakkennis hebben…
‘In of onder de carport’
Verzekeraars scheppen er soms behagen in om kostbare tijd te verbeuzelen aan ‘woordspelletjes’, blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman Schadeverzekering. Bij de afhandeling van een diefstalclaim onder de inboedelpolis ontspon zich een discussie over de vraag of een gestolen bromfiets ‘in’ of ‘onder’ de carport had gestaan. De verzekeraar die aanvankelijk het fenomeen ‘carport’ ten onrechte niet als een gebouw betitelde, vond dat de brommer onder de carport had gestaan. Derhalve kon de schade niet worden vergoed onder de inboedelpolisvoorwaarden. De Ombudsman, niet voor één gat te vangen, wendde zich met succes tot het Genootschap Onze Taal met de vraag of de uitdrukking ‘de bromfiets bevond zich in de carport’ acceptabel was. Desondanks weigerde de verzekeraar de schade te vergoeden, zij het nu met een ander argument. De conclusie van de Ombudsman liegt er niet om: “Voor dit type discussies zou toch eigenlijk in deze tijd geen ruimte meer mogen zijn. Ik kan mij heel wel voorstellen dat de consument dit soort taalspelletjes niet anders kan zien dan het tegen beter weten in afhouden van een schadeclaim.”

Reageer op dit artikel