nieuws

Geen bestaansrecht voor betuttelende verzekeraars

Archief

door Bart Mos

Met het aantreden van de nieuwe topman Hans Hoekstra (ex-UAP) en het door hem vrijwel geheel vernieuwde management is Bovemij, de verzekeringsmaatschappij van de Bovag, weer volop in het nieuws. Waren het in het recente verleden met name de affaires bij dochter Polis Direct die de aandacht trokken, nu zijn het onder meer de plannen om klanten van Bovag-leden actiever te bedienen. Hoekstra haalt zijn schouders op bij het boe-geroep dat als gevolg daarvan opstijgt uit de hoek van intermediairmaatschappijen: “De klant maakt zelf wel uit met wie hij het liefst in zee gaat. Het tijdperk van de betuttelende verzekeraar is voorbij”.
Hans Hoekstra heeft Bovemij binnen twee jaar omgevormd van een vrijwel geheel herverzekerd ‘volmachtbedrijf’ tot een verzekeringsmaatschappij die voor 100% risicodrager is.
Het in eigen huis halen van de verzekeringstechniek zal volgens Hoekstra de maatschappij in staat stellen actiever te worden op het gebied van risico-analyse en -beheersing. Hij voorziet ook dat door zelf als risicodrager op te treden het winstcijfer zal stijgen.
“Dankzij die nauwkeurige risico-analyse zijn wij nu bovendien één van de weinige schadeverzekeraars die over actuarieel gecertificeerde producten beschikken. Over niet al te lange tijd zal de Verzekeringskamer dat naar mijn verwachting voor alle schadeverzekeraars verplicht stellen. Wij zijn alvast zover.”
Levenmaatschappij
Behalve het verstevigen van de kennis van de verzekeringstechniek op schadegebied zou de nieuwe Bovemij-topman ook een eigen levenmaatschappij op willen richten. Nu werkt het bedrijf nog met een agentschap van Zwitserleven.
Hoekstra heeft een reputatie hoog te houden, aangezien hij in 1982 voor UAP een levenmaatschappij uit de grond stampte waar binnen acht jaar een premie-inkomen van ruim f 1 mld gemaakt werd. Het definitieve besluit tot oprichting van een eigen levenbedrijf is volgens hem nog niet genomen. “Het zou kunnen, dat wel. We houden nu echter ook nog andere opties open, zoals een strategische samenwerking met een levensverzekeraar of bijvoorbeeld het oprichten van een apart volmachtbedrijf. Zeker is in ieder geval dat wij ons veel meer gaan profileren in personenverzekeringen. Waarom? Omdat we ons richten op de 30.000 leden van de Bovag met hun 120.000 medewerkers, daarom.”
Daarnaast zijn er volgens hem actuele ontwikkelingen die gunstig zijn voor het aanwakkeren van de activiteiten op het gebied van personenverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een aankomende CAO met á-la-carte-systemen, het nieuwe belastingplan waardoor ondernemers zich met (pensioen)vragen tot hun brancheorganisatie Bovag zullen wenden, en de pensioenfondsen die zich moeten beperken tot het heffen van solidariteitspremies.
De gedachten over het oprichten van een eigen levenmaatschappij bestaan bij Bovemij overigens al langer. Volgens de eveneens aan tafel aangeschoven directeur Harry Dirks waren er al in 1994 vergelijkbare plannen. “Helaas hadden we rond die tijd eveneens te maken met de bestuurscrisis bij Polis Direct en kort daarna het overlijden van onze algemeen directeur Piet Janssen, waardoor we het besluit even op de lange baan hebben moeten schuiven.”
Rijgarant
De introductie van de verzekerings- en financieringsdistributie via Algemene Bovag Autobedrijven (ABA) van de Bovag ging niet onopgemerkt voorbij. Rijgarant, een intermediairsbedrijf in de vorm van een commanditaire vennootschap met de deelnemende autobedrijven als stille vennoten en Hoekstra aan het roer, opent de aanval op reguliere assurantietussenpersonen met autoverzekeringen van Bovemij, financieringen van Ribank en overweegt zelfs reisverzekeringen te gaan verkopen via de garagebedrijven.
Hoekstra vindt het overdreven om de start van Rijgarant te zien als een oorlogsverklaring aan het intermediair. Dat is opmerkelijk, aangezien in interne stukken van Rijgarant letterlijk te lezen valt dat één van de hoofdredenen om deze distributievorm op te zetten het ‘terugdringen of uitschakelen’ van het intermediair is. Het moederbedrijf Bovag diende onlangs zelfs een verzoek in bij de minister van Financiën om de leden toe te staan zelf autoverzekeringen te gaan verkopen, te vergelijken met fietsenhandelaars en reisagenten.
Dat kun je toch met een gerust hart een oorlogsverklaring noemen?
Hoekstra: “Welnee, het gaat mij veel te ver om een tussenpersoon die wordt opgericht en daarbij logischerwijs in concurrentie treedt met andere tussenpersonen te beschuldigen van het ontketenen van een oorlog”. Lachend vervolgt hij: “Ik kan me niet voorstellen dat alle nieuw ingeschreven tussenpersonen het etiket meekrijgen dat ze de oorlog verklaren aan de rest van verzekeringen adviserend Nederland.”
Maar de bedoeling van Rijgarant is toch om verzekeringsadviseurs de wind uit de zeilen te halen door klanten eigen verzekeringsproducten te bieden?
“De klant bepaalt waar hij zijn verzekering regelt. Dat doen wij niet, dat doen de Bovag-leden niet en dat doet zelfs het intermediair niet. Er zijn ook klanten die liever zelf rechtstreeks hun verzekeringszaken doen. Met Polis Direct bijvoorbeeld. Dat kan dan gelukkig ook via de Bovag-leden.”
Wat vindt u van het dreigement van Stad Rotterdam om als reactie op Rijgarant een tiental schadeherstelbedrijven op te kopen en daar alle schades naar toe te sturen?
“De hele problematiek rond schadesturing is eigenlijk meer een beleidsterrein van het moederbedrijf Bovag en niet van ons. Wij verzorgen hier slechts de verzekeringskant van de zaak”, antwoordt Hoekstra ontwijkend.
Dan moet hij weer lachen: “Als verzekeraars schadeherstelbedrijven gaan opkopen, zullen ze zich dan ook gaan aansluiten bij de Bovag denk je?”
“Nee, serieus: ik heb zelf jarenlang in het UAP-huis gewerkt en daar de resultaten van de eigen schadeherstelbedrijven van UAP Frankrijk mogen aanschouwen. Ik kan me werkelijk niet voorstelen dat Nederlandse verzekeraars dat voorbeeld willen volgen…”
De oprichting van Rijgarant is een reactie op de schadesturing door verzekeraars en intermediair. Dat staat zo woordelijk in uw eigen stukken.
“Dat is slechts één aspect. Verzekeraars hebben zo hun overwegingen om aan schadestroomsturing te doen. Ja, wij deden dat bij UAP ook. En zo heeft de Bovag weer andere overwegingen, en die twee stromingen kunnen wat mij betreft goed naast elkaar bestaan. Ik zou daarom zo’n uitspraak van Jos Baeten (commercieel directeur Stad Rotterdam, BM) nooit voor mijn rekening willen nemen. Hij wil blijkbaar niet aanvaarden dat in deze markt twee andersdenkenden naast elkaar kunnen bestaan.”
“De cultuur van Rijgarant is dat wij respect hebben voor de wens van onze klant. Die klant kan om die reden bijvoorbeeld zelf z’n keuze maken waar hij het schadeherstel laat uitvoeren. De tijd dat verzekeraars klanten konden betuttelen is namelijk voorbij. Alleen wil blijkbaar niet iedereen zich dat realiseren. Het verschil tussen mij en andere verzekeraars is dat ik vind dat het slechts een taak is van verzekeraars om premie te innen en bij schade vervolgens geld uit te keren. De klant moet vrij zijn om dat geld te besteden waar hij wil. Het is toch raar dat als bij mij thuis een bankstel in de brand vliegt, mijn brandverzekeraar me kan verplichten bij Jan des Bouvrie een nieuwe bank te gaan kopen!”
“Veel verzekeraars merken het overigens aan den lijve dat de klant zich niet langer laat dwingen. Zo was geloof ik Stad Rotterdam één van de laatste verzekeraars die doorkreeg dat het niet past om een brandverzekering te verplichten in relatie tot een hypotheek. Desondanks zul je mij niet horen zeggen dat er iets schort aan het beleid van Stad Rotterdam.”
Pijnlijk
Het moet voor Bovemij pijnlijk zijn geweest om na de introductie te moeten constateren dat Rijgarant niet over de benodigde SER-inschrijving beschikt. Door zonder inschrijving te bemiddelen in verzekeringen, pleegt het bedrijf volgens de Wabb in feite een economisch delict.
Waren jullie nou gewoon vergeten om Rijgarant van een eigen SER-inschrijving te voorzien?
“Welnee. We hebben een extern jurist inmiddels om advies gevraagd, omdat we willen weten of onze huidige positie juist is of niet, of dat een andere oplossing misschien beter is. Als het nodig mocht zijn, dan zullen we voor de inschrijving zorgen die noodzakelijk is. Trouwens, afgezien van de formaliteit van het gelijk hebben, zullen we zonodig ter voorkoming van eventuele misverstanden een inschrijving regelen.”
U bent nog steeds van mening dat Rijgarant eigenlijk geen eigen inschrijving nodig heeft? Ze zullen bij de SER toch wel weten waar ze mee bezig zijn?
“Dat zal ik zeker niet bestrijden. De Wet assurantiebemiddeling is echter buitengewoon ingewikkeld. Kijk, het zit zo: uitvoeringsinstanties als de SER zullen nooit vooraf bevestigen of een bepaald voorgenomen gebruik van de wet toegestaan is of niet. Wat dat betreft lijken ze op de fiscus.”
Hans Hoekstra: “Je zult mij niet horen zeggen dat er iets schort aan het beleid van Stad Rotterdam”.
Hans Hoekstra (56) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie ging hij aan de slag bij accountant Moret & Limperg (voorloper van Ernst & Young). Hierna stapte hij over naar RVS in de functie van directiesecretaris. In 1982 werd hij door het toenmalige UAP benaderd om in Eindhoven een levenbedrijf op poten te zetten. Acht jaar later trad hij toe tot de raad van bestuur van UAP. Met de fusie van zijn bedrijf met AXA in het vooruitzicht, besloot hij in 1997 op te stappen. Kort daarna werd hij gevraagd om directievoorzitter van Bovemij te worden. De Bovemij-topman beschikt over een groot aantal commissariaten: hij is president commissaris bij Computer Company, Gulpener Bierbrouwerij en Saan Transport. Bij Slagboom benzinestations, assurantiekantoor Nienhuijs-Montfroy, Ingenieursbureau Archicom en het eigen Polis Direct is hij lid van de raad van commissarissen.

Reageer op dit artikel