nieuws

Geen ‘Amerikaanse toestanden’ in Groot-Brittannië

Archief

Een recent onderzoek naar de claim- en schadevergoedingscultuur in Groot-Brittannië heeft uitgewezen dat er geen sprake is van ‘Amerikaanse toestanden’

Volgens woordvoerders van zowel de overheid als van de verzekeringsindustrie toont het rapport tot beider tevredenheid aan dat de mythe dat, in navolging van de VS ook in Groot-Brittannië absurde claims en extreem hoge schadevergoedingen worden toegekend niet de praktijk van alledag weergeeft. En dat de rechtbanken goed in staat zijn bij (smartegeld)claims het kaf van het koren te onderscheiden. Meer dan 55% van de door rechtbanken toegekende schadevergoedingen is lager dan € 4.500.

Reageer op dit artikel