nieuws

Geen ADN, HDN en FDN, maar straks één netwerk

Archief

Als het aan de voorzitter van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) ligt, is het op termijn afgelopen met HDN, ADN (Assurantie Data Netwerk) en FDN (Financierings Data Netwerk) en is er alleen nog maar XDN; een gecombineerd datanetwerk.

“Eén datanetwerk gebaseerd op XML, eXtensible Markup Language. Zo zou het moeten worden”, vertelt een enthousiaste HDN-voorzitter Auke Douwe Veenstra, in het dagelijks leven directeur van de Direktbank (Fortis). Het grote voordeel van XML is dat de bestandsformaten van de zender en ontvanger niet per se gelijk moeten zijn. “Onze klanten, de tussenpersonen zitten niet te wachten op allerlei platformen. Die zijn ook gebaat bij meer eenvoud. Maar het is nog toekomstmuziek; alhoewel we wel met elkaar in gesprek zijn.”
Voorlopig concentreert Veenstra zich, samen met HDN-manager Rob Kuijper, op het HDN via internet. “Komende zomer wordt HDN via internet aangeboden op basis van XML-technologie. We gaan eindelijk meters maken, met grote stappen vooruit.”.
“Het HDN heeft eigenlijk nog steeds last van een kip-ei-situatie”, vertelt Veenstra. De tussenpersoon zegt ‘de maatschappijen zijn er nog niet klaar voor’ en de maatschappijen zeggen ‘te weinig tussenpersonen maken gebruik van het netwerk’. In tijden van drukte, bijvoorbeeld bij rentewijzigingen, komt er een enorme druk op de maatschappijen, de leveranciers, te staan. Op dat moment heeft de tussenpersoon dus geen regie meer over zijn eigen verkoopproces. Met HDN via internet krijgt de tussenpersoon de regie weer terug”, vertelt Veenstra. “Dat is onze argumentatie voor deze koerswijziging.”
Reden voor het bestuur om twee jaar geleden tijdens een algemene ledenvergadering te zeggen dat het besloten netwerk naar internet moet worden verplaatst. “Daar zijn we de afgelopen anderhalf jaar heel druk mee bezig geweest. En nu is het dan zover.”
“Wat ook meegeholpen heeft, is dat er in diezelfde periode een nieuw bestuur is aangetreden. De partijpolitiek waarmee het HDN altijd omgeven was, is er toen uitgeslagen”, zegt Veenstra.
Nieuwe snelweg
De komende zomer wordt naast de ‘oude snelweg’ oftewel het besloten netwerk, een nieuwe snelweg geopend op internet, gebaseerd op XML. Veenstra somt de voordelen van de nieuwe snelweg op. “De internetinfrastructuur is toegankelijker, sneller, interactiever en goedkoper. Tussenpersonen krijgen als het ware een permanente koppeling met de acceptatie-afdeling van de maatschappijen”, vult Kuijper aan. “Maatschappijen krijgen een hogere servicegraad door snelle verwerking en automatische terugkoppeling. XML en internet bieden een universele presentatie en behandeling van de administratieve processen geïntegreerd binnen hypotheekketen-, systeemhuispakketten en maatschapij-extranetten. Ai Verder krijgt het intermediair de beschikking over een HDN/Diginotar-paspoort voor authenticiteit en autorisatie. Met dit digitale paspoort is tegelijkertijd de beveiliging van het netwerk geregeld.
Vooralsnog blijft de werking van het HDN op internet beperkt tot de aanvraag en afhandeling van offertes en de inschrijvingen bij het NHG (Nationale Hypotheken Garantie). In de toekomst wordt de administratieve afhandeling van hypotheekaanvragen toegevoegd, zoals overboekingen, inschrijvingen in het Kadaster, BKR-toetsing en het passeren van notariële akten.
De Koninklijk Notarieel Broederschap (KNB) is op dit moment bezig om de aktes en de administratieve processen online te maken, waarbij elektronische berichten kunnen worden uitgewisseld tussen notarissen en maatschappijen. “Er zijn zoveel verschillende soorten hypotheekaktes. Het is net een jungle. Enige harmonisatie is dan ook wel gewenst.” Veenstra beseft dat er nog een lange weg te gaan is. “Maar te zijner tijd kan de tussenpersoon het hele traject van zijn aanvraag volgen.”
Kosten
Banken en verzekeraars betalen per bedrijf f 40.000 voor deelname aan HDN, voor tussenpersonen is de aansluiting gratis. Aan de maatschappijen is dit jaar een extra bijdrage gevraagd, omdat er tijdelijk ‘twee snelwegen’ in de lucht gehouden moeten worden. Vanaf de zomer neemt HDN de internetinfrastructuur in eigen beheer, waardoor in 2002 de maatschappijbijdrage zal worden afgerekend op basis van transactiekosten en de basisbijdrage wordt verminderd.
“Kijk”, zegt Veenstra, “als je op de autosnelweg rijdt, moet je wegenbelasting betalen. Dat principe hanteren we ook voor het HDN. De gebruiker betaalt. Ook is het denkbaar dat we de tussenpersonen een financiële bijdrage gaan vragen. Zij maken tenslotte ook gebruik van die snelweg, waardoor zij hun werk kunnen professionaliseren. We studeren nog op een aantal andere problemen rond het principe ‘de gebruiker betaalt’. Zo brengen diverse maatschappijen hun administratie onder bij Stater. Dat zou dus maar één gebruiker zijn. Datzelfde geldt ook voor concerns, zoals ING en Fortis. Wij zijn met deze partijen in gesprek om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Wij gaan uit van ‘elk label moet betalen’.”
Hoeveel van de aangesloten maatschappijen zijn nu al in staat om deel te nemen aan de nieuwe snelweg? “Op dit moment kan dat nog niet”, vertelt Veenstra. “We gaan werken met zogeheten converters, een soort vertaalboxjes. Die maken het mogelijk dat er berichten op de oude manier verstuurd worden. Dat houden we nog een jaar in de lucht en dan gaat de stekker eruit. We kunnen niet op de achterblijvers blijven wachten. Er zijn nu twintig maatschappijen aangesloten bij HDN. Wij geloven dat door deze stap ook andere maatschappijen zullen gaan aansluiten. Zij gaan anders de boot missen. De tussenpersoon legt zijn hypotheekaanvragen alleen nog bij die maatschappijen neer die snelheid en kwaliteit kunnen garanderen”, zegt Veenstra.
HDN-organisatie
Het huidige bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Direktbank, Stad Rotterdam, ABP, Nationale-Nederlanden en het Bouwfonds. Naast het bestuur is er een gebruikersplatform. “Ik heb voorgesteld om ook tussenpersonen op te nemen in het bestuur van HDN”, vertelt Veenstra. “Maar dat was nog een brug te ver.”
Het gebruikersplatform of de Partipantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de hypotheekketens. Dat gaan we nu uitbreiden. Ook NVA- en NBVA-vertegenwoordigers moeten gaan deelnemen. Wij zullen als bestuur actiever gaan communiceren met de Partipantenraad. Het ligt nadrukkelijk in onze bedoeling dat de kleinere tussenpersoon eveneens het nut van het werken met HDN gaat inzien. Wij willen enthousiasme genereren.”
HDN Online
“Voor ons extranet HDN Online was nooit voldoende geld beschikbaar”, zegt manager Rob Kuijper. “Maar daar is nu een belangrijke rol voor weggelegd. Bij de overgang naar internet komen er op HDN Online nieuwe functies voor tussenpersonen beschikbaar. Zo kunnen zij adreswijzigingen aan alle maatschappijen tegelijk versturen. Tussenpersonen die willen aansluiten bij HDN kunnen het digitale paspoort op de site aanvragen. Meer functies worden gefaseerd toegevoegd.”
HDN Online fungeert vooral als informatieleverancier. De site wordt veel gebruikt voor het bekijken van de rentetarieven, productinformatie en nieuws. Kleine tussenpersonen die zonder adviessoftware van maatschappijen werken, gebruiken de site voor het versturen van een aanvraag op een gestandaardiseerd elektronisch HDN-formulier.
jaarbasis 250.000 berichten verstuurd. Ongeveer 4.500 tussenpersonen maken gebruik van het besloten netwerk. Van deze 4.500 zijn er 1.000 die de beschikking hebben over een digitaal paspoort. Ruim 4.000 tussenpersonen zijn ook aangesloten op het extranet HDN Online.
“Ons doel is niet een internetsite te exploiteren, maar het bewaken van een standaard”, aldus Auke Douwe Veenstra (links) en Rob Kuijper.

Reageer op dit artikel