nieuws

Gedupeerden willen geld van ex-tussenpersoon

Archief

Tegen de bestuurder van het inmiddels opgeheven assurantiekantoor Paper & News heeft zich een groep van gedupeerden verenigd. Het oorspronkelijk in Aarlanderveen gevestigde kantoor werd gerund door Pieter Jansen, die in de loop der jaren een aantal omgevallen bedrijven op zijn naam heeft geschreven.

Bij Anne Marie Stöckl, ex-vriendin van Pieter Jansen, hebben zich de afgelopen maanden diverse mensen gemeld die zeggen nog geld van hem te krijgen. Zij kennen Stöckl uit de tijd dat zij betrokken was bij de joint-venture Yours Holding, die onder meer bestond uit assurantiekantoor Paper Point. Stöckl heeft zelf inmiddels zakelijk en privé met Jansen gebroken.
Pieter Jansen begint in 1993 zijn activiteiten als tussenpersoon met de oprichting van franchiseorganisatie Thuisshopper, die de verkoop van keukens combineert met het sluiten van hypotheken. De zaak gaat twee jaar later op de fles, volgens de curator in het faillissement vooral doordat Jansen op te grote voet zou leven. Belangrijkste schuldeiser Aegon, die nog altijd zo’n ( 7 miljoen tegoed heeft van Thuisshopper, helpt Jansen weer in het zadel met het volgende assurantiekantoor: Assu Home Shop. Feitelijk leider van de onderneming is zijn echtgenote. Volgens betrokkenen sluit Jansen verzekeringen terwijl de polishouders, die slechts een offerte hebben aangevraagd, van niets weten. Vooral voor NOG Verzekeringen worden zaken gedaan; Jansen sluit polissen ter waarde van zo’n ( 600.000 aan provisie.
Boekje open
Maar dan komt een ex-medewerker van Aegon in dienst bij NOG. Deze kent Jansen nog uit de Thuisshopper-periode en doet een boekje over hem open. NOG besluit daarop direct de samenwerkingsovereenkomst met Assu Home Shop te verbreken en geen provisie uit te betalen. Jansen probeert via zijn advocaat alsnog de provisie te laten uitkeren, maar zonder succes.
In 1996 start de inmiddels persoonlijk failliet verklaarde Jansen het assurantiekantoor Paper Point, waar opnieuw voor mensen die een offerte hebben aangevraagd, direct levenpolissen worden gesloten bij DBV. De zaken lopen echter minder vlot dan voorheen. Op naam van Assu Home Shop staat inmiddels een schuld van ruim ( 600.000. Paper Point komt nooit echt van de grond en bouwt een schuld op van twee ton. Aegon ten slotte wacht tegen die tijd nog steeds op terugbetaling van de miljoenenschuld uit de Thuisshoppertijd.
Om financieel de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, probeert Jansen begin 1997 nogmaals NOG te bewegen tot betaling van provisie. Stöckl vertelt hoe dat in zijn werk ging. “Jansen en ik zouden een onderneming opzetten (50/50) in de financiële dienstverlening. Zo kon hij “gebruik maken van zijn verkooptalenten”; de eerste twee tot drie jaar op mijn naam. De provisie van NOG zou op termijn binnenkomen en dan zou Jansen het directeurschap van mij overnemen. Bovendien zou hij te zijner tijd proberen ook met Aegon tot een afwikkelingsvoorstel te komen voor de schuld van ( 7 miljoen. Een dergelijk gesprek heeft later inderdaad plaatsgevonden. Alleen kon Jansen geen definitief aanbod doen, want er was door ons nog steeds geen stuiver verdiend.” Inmiddels had ook de Belastingdienst zich bij Jansen gemeld met een aanslag van ( 50.000 wegens achterstallige loonbelasting.
Paper & News
In 1999 dringt bij Anne Marie Stöckl het besef door dat de zaken van Jansen waarschijnlijk niet het voorgespiegelde fortuin gaan opleveren. Zij breekt zowel privé als zakelijk met Jansen. In juni van dat jaar wordt het kantoor Paper & News opgericht, op naam van zoon Jeroen Jansen. De SER-inschrijving wordt middels een advertentie in een landelijk dagblad geregeld via buschauffeur John van Beurden, die op papier feitelijk leider wordt. Deze inschrijving is per 29 augustus 2001 echter ingetrokken. Van Beurden heeft de inschrijving ongedaan laten maken, omdat hij nog geen salaris uitbetaald heeft gekregen.
“Ik heb Jeroen getracht te begeleiden bij het opzetten van het kantoor, maar ik heb het idee dat Jeroen alles deed wat vader Pieter zei”, verklaart Van Beurden. “Ik heb me op een gegeven moment teruggetrokken, omdat ik nog geld tegoed heb. Vanmorgen heb ik het nog eens nagetrokken: de daadwerkelijke productie bedroeg welgeteld ( 108. Ze hadden wel altijd grote verhalen, maar waar ze hun geld vandaan halen? Ik heb geen idee.” Van Beurden heeft de twee sinds hij zich terugtrok niet meer gezien.
Vanwege steeds oplopende schulden is in juni beslag gelegd op de boedel van het huurpand waar Paper & News gevestigd was. Volgens betrokkenen zijn vader en zoon Jansen op 5 juni onder het toeziend oog van de deurwaarder met medeneming van de roerende goederen ‘met de noorderzon vertrokken’.
Geen zakendoen
De afgelopen twee jaar zou Paper & News zaken hebben gedaan met tal van maatschappijen. Bij de meeste blijkt de onderneming echter niet bekend. Klaverblad bevestigt met Assu Home Shop zaken te hebben gedaan. Er zouden twee polissen zijn gesloten. “Wij accepteren al sinds 1995 geen verzekeringen meer van die club. Ik ben het met u eens dat de huidige polissen moeten worden stopgezet als de SER-inschrijving is doorgehaald. Maar agenten die twee polissen bij ons hebben lopen, daar maken wij ons niet zo druk om. Dat noem ik geen zakendoen”, is de eerste reactie.
Na controle van de boeken meldt Klaverblad: “Bij ons is bekend dat Assu Home Shop niet meer ingeschreven staat; alle betalingsverkeer is gestaakt. Wij hebben overigens nooit provisie uitbetaald aan Assu Home Shop. Dat hadden wij volgens de Wabb best kunnen doen. Wij doen dan wel geen zaken meer met Assu Home Shop, een andere verzekeraar kan dat voor wat betreft de lopende polissen gewoon wel blijven doen”.
Harry de Meij, hoofd afdeling Vestigingswetten van de SER, bevestigt het verhaal van Klaverblad. “Paper & News is uitgeschreven wegens schending van de standseer. Wanneer een tussenpersoon niet meer in het Wabb-register is ingeschreven, mag hij geen nieuwe posten meer sluiten. Hij heeft nog wel recht op uitbetaling van provisie. Het lastige is echter, dat hij niet meer mag meewerken aan wijziging van een bestaande polis. De verzekeraar kan wel het recht op provisie afkopen en vervolgens de portefeuille onderbrengen bij een andere tussenpersoon, maar is hiertoe niet verplicht”.
Honderdjes en duizendjes
De Kamer van Koophandel heeft inmiddels van alle bedrijven waar Jansen bij betrokken is geweest de inschrijving ongedaan gemaakt. Of Jansen nieuwe plannen heeft om een zaak op te zetten, is niet bekend, maar dat is volgens Stöckl zeker. Zij is vastbesloten vader en zoon Jansen te stoppen. “Ze schijnen rond te lopen met honderdjes en duizendjes in hun broekzakken. Ik vraag me af hoe ze aan dat geld komen.” Welke acties de gedupeerden willen ondernemen, is nog niet bekend. De meesten hebben ooit geld geleend aan Jansen of hebben premies betaald voor polissen die zij nooit gesloten zouden hebben. Verder hebben mensen originele koopaktes meegegeven, maar nooit teruggezien en ook enkele autoleasebedrijven zeggen nog geld van Jansen te krijgen.
De reactie van Pieter Jansen laat nog op zich wachten. Hij wil per telefoon niet ingaan op de beschuldigingen.

Reageer op dit artikel