nieuws

Gedragsregels zorgverzekeraars

Archief

Zorgverzekeraars Nederland heeft het Addendum Zorgverzekeraars met gedragsregels voor zorgverzekeraars voor het omgaan met persoonsgegevens, ter goedkeuring voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Zodra het CBP het Addendum heeft goedgekeurd, zal het op grond van de ministeriële Regeling Zorgverzekering gelden voor alle in Nederland werkzame zorgverzekeraars.
Het Addendum Zorgverzekeraars is onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Alle zorgverzekeraars hebben ingestemd met het Addendum, waarmee zowel het Addendum als de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen per 1 januari 2006 voor hen van kracht zijn.
Zorgverzekeraars zijn per 1 januari van dit jaar niet aan alle gedragsregels gehouden. Enkele gedragsregels vergen een implementatieperiode en zijn daarom niet direct van kracht.

Reageer op dit artikel