nieuws

Gedragscode zorgverzekeraars

Archief

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars goedgekeurd.

Deze gedragscode – officieel: ‘Addendum Zorgverzekeraars’ – bevat regels waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens. Zo zijn er regels die moeten voorkomen dat (medische) persoonsgegevens van de hoofdverzekering worden gebruikt voor de acceptatie van de aanvullende verzekering of andersom.
Ook is vastgelegd dat de medische persoonsgegevens van de zorgverzekering binnen een en hetzelfde concern niet worden gebruikt voor andere verzekeringen en producten, zoals een levensverzekering of een hypotheek.

Reageer op dit artikel